Sillbo Östergården

Öppet landskap mitt i Bergslagen
Areal: 115 ha
Kommun: Skinnskatteberg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 500 000 SEK
Anbudsdag: 5/7 2022
Gård belägen som en oas med öppna marker vid Bergslagsskogarna.

Nu ges möjligheten att förvärva en gård med öppna marker med högt beläget gårdscentrum som en liten oas i de omkringliggande Bergslagsskogarna. Fastigheten består av ett gårdscentrum med
bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader och 115 hektar mark fördelat på 70 hektar inägomark och 41 ha skog. Närheten till Skinnskatteberg och Kolsva där samhällsservice och skolor finns gör denna fastighet optimal för såväl den lilla som stora familjen. Drömmer du om en egen gård är det dags att boka en visning redan nu. Kontakta ansvarig mäklare för mer information eller boka visning.

Välkommen på visning

28Jun

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Sillbo Östergården

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder

Visa alla 27 bilder
Visa alla 27 bilder

Foto: Kim Lill, Husfoto

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset ligger i ett högt och trevligt läge med fin utsikt över omgivningarna, den taxerade boytan uppgår till 125 kvm.Huset är uppfört 1948 i två plan på hel källare med trästomme klädd med träpanel och tegeltak. På bottenvåningen finns hall som ansluter till matrum med kök, ett stort vardagsrum och toalett samt
en delvis inglasad altan i sydläge med utsikt över ägorna. I husets östra gavel finns groventré och kontor.

På övervåningen finns en hall med gott om garderober för förvaring, två sovrum, toalett med dusch samt kattvindar. Källaren består av pannrum, hobbyrum, tvättstuga samt förvaringsutrymmen. Uppvärmning sker via vattenburet system kopplad till en bergvärmepump, med möjlighet att använda äldre vedpannan för den som så önskar. De äldre tvåglasfönstren är delvis utbytta till modernare treglasfönster. Vatten tas från djupborrad brunn och avloppet är kopplat till ett
minireningsverk.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats för bostadshuset.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugården och logen som ligger i en länga har stomme av träbeklädd med träpanel, taket utgörs av ett plåttak. I ena sidan finns ett magasin i två plan med vagnslider nedanför samt förvaringsutrymmen. I den andra delen finns ladugårdsdel med skulle över, på skulldelen finns äldre kalluftstork samt hötravers. Ladugården har tidigare använts för mjölkdjur och bakom byggnaden finns två gödselbrunnar samt gödselplatta. Byggnadsmåtten är cirka 12 x 52 meter.

Maskinhall

Uppförd på gjuten sockel med träbeklädd stolpverkskonstruktion. Taket är belagt med plåt och golvet grusat. Byggnadsmått är cirka 8 x 15 meter.

Garage

På gårdscentrum finns ett mindre garage/verkstad med två portar. Byggnaden är uppförd med träkonstruktion på gjuten platta, taket är klätt med eternit och el finns anslutet till byggnaden. Byggnadsmåtten är cirka 5 x 6 meter.

Carport

Med plats för två bilar nära bostadshuset. Uppförd med stolpverk och träpanel, taket består av ett plåttak. Byggnadsmåtten är cirka 6 x 7 meter.

Bodlänga

Bakom bostadshuset finns en äldre timrad bodlänga med plåttak. Byggnaden bjuder goda möjligheter till förvaring och används i dagsläget som ved- och redskapsbod.

Loftboden

Ovanför gårdscentrum finns en äldre timrad loftbod i enklare skick, uppförd på stensockel med tegeltak. Byggnaden i sina två plan erbjuder plats för förvaring.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen inägomark till 70,7 ha, enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åker till 45 ha och beten till 11 ha. Inägomarken ligger väl samlad kring gårdscentrum och åkermarken har ett äldre täckdikessystem. Åker- och betesmark är i dagsläget utarrenderad mot en årlig ersättning om 115 000 kr exkl. moms. Stödrätter finns för hela arealen.

Skogsmark

En skogsbruksplan är upprättad för fastigheten i november 2021. Enligt planen är 41,7 ha produktiv skogsmark. Den totala volymen bedöms till 2 249 m³sk detta ger ett medeltal på 54 m³sk per ha. Medelboniteten för fastigheten bedöms till 7,6 m³sk per ha och år. Trädslagfördelningen för fastigheten är tall 5 %, gran 45 % och löv 50 %. Skogen består till största delen av ungskogar där 74 % är i åldern 0 – 30 år. Efter skogsbruksplanens upprättande har avdelning 18 återbeskogats. För mer info se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper m.m

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

På fastigheten finns ett Natura 2000 område om 4,2 ha intill gårdscentrum. Med skyddsvärd betesmark.

Jakt

Småviltsjakten bedrivs enskilt på fastigheten och bedrivs tillsammans med grannmarker på älg. På markerna förekommer förutom älg och rådjur även kronhjort. Fastigheten ingår i Färna Älg och kronskötselområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Skinnskatteberg Sillbo 4:9

Ägare

Rolf Tage Andersson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 116,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 41,7 ha
Övrigmark 0,4 ha
Skogsimpediment 0,8 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Inägomark 70,7 ha
Övrigmark 1,1 ha
Summa: 115,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 1 349 000 kr
Betesmark 148 000 kr
Skogsmark 2 500 000 kr
Skogsimpediment 66 000 kr
Tomtmark 130 000 kr
Ekonomibyggnader 169 000 kr
Bostadsbyggnader 469 000 kr
Summa: 4 831 000 kr

Inteckningar

Det finns två penninginteckningar (pantbrev) uttagna i fastigheten om totalt 2 450 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Mäklarassistent

Gunnar Boglind
Gunnar Boglind
Jägmästare
073-672 51 06

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Sillbo Östergården & vill bli kontaktad

Mäklaren för Sillbo Östergården kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier