Simeå

Tre obebyggda skogsfastigheter med vindkraft och jakt i större viltvårdsområde.
Areal: 19 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 800 000 SEK
Anbudsdag: 18/6 2020
Väster om Simeå, mellan Bollnäs och Ljusdal, säljs här tre obebyggda skogsfastigheter belägna inom ett viltvårdsområde om ca 10 500 ha. En av fastigheterna omfattar 2 ha, ingår i ett naturreservat och säljs separat. De båda andra, som försäljs tillsammans, omfattar 17 ha varav 15 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet anges till ca 1 300 m³sk där en större del utgörs av avverkningsmogen skog. En av de båda fastigheterna ingår i Sörby Vindpark för vilket en årlig ersättning erhålls. Samtliga tre fastigheter ger jakträtt inom viltvårdsområdet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheterna Bollnäs Lövvik 9:1 och Ljusdal Karsjö 10:2 har en skogsbruksplan upprättats i maj 2020 av Bo Rosén på Bellton Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar de båda fastigheterna tillsammans 15,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1 380 m³sk, vilket innebär ett medelförråd på 88 m³sk/ha. Av detta utgör 1 100 m³sk skog i huggningsklasserna S1 och S2, vilket ger möjligheter till intäkter genom föryngringsavverkning. Av virkesförrådet utgör 45% tall, gran 35% och löv 20%. Boniteten anges till 5,7 m³sk/ha. Se bifogad skogsbruksplan för vidare information.

Naturreservat

Fastigheten Bollnäs Svedåsen 1:18 omfattar enligt Lantmäteriet 1,9 ha och ingår i Andersvallslåttens naturreservat, varför inget skogsbruk får bedrivas.

Vindkraft

Fastigheten Bollnäs Lövvik 9:1 är belägen inom Sörby vindkraftpark och genom ingånget arrendeavtal utgår en årlig ersättning som för 2019 uppgick till 13 738 kr.

Jakt

Fastigheterna är belägna inom Undersviks viltvårdsområde som omfattar 10 500 ha och sträcker sig på båda sidor om älven Ljusnan. Älgjakten är organiserad i två jaktlag medan småviltjakt får utövas över hela området. Alla tre fastigheter ger jakträtt inom viltvårdsområdet, men om de ägs av en och samma person ger de dock bara en jakträtt. För ytterligare frågor om jakten går det bra att kontakta Thomas Bergqvist, ordförande på mobil: 070-628 06 86.

Fiske

Fisket administreras av Undersviks fiskevårdsförening. Se deras hemsida för vidare information:
http://www.ufvf.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Lövvik 9:1, Ljusdal Karsjö 10:2 och Bollnäs Svedåsen 1:18

Areal

Taxeringsvärde

Bollnäs Svedåsen 1:18 Typkod 199 (lantbruksenhet taxeringsvärde under 1 000 kr), taxeringsvärde år 2017 Taxeringsvärde 0 kr Bollnäs Lövvik 9:1 Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2017 Skogsmark 461 000 kr Summa 461 000 kr Ljusdal Karsjö 10:2 Typkod 199 (lantbruksenhet taxeringsvärde under 1 000 kr), taxeringsvärde år 2017 Taxeringsvärde 0 kr

Inteckningar

Inga penninginteckningar finns uttagna i fastigheterna Bollnäs Svedåsen 1:18 och Ljusdal Karsjö 10:2. Fastigheten Bollnäs Lövvik 9:1 är för närvarande samintecknad med annan fastighet. Ansökan om dödning av inteckningarna har skickats till Inskrivningsmyndigheten, varför det heller inte i denna fastighet kommer att medfölja några penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

För fastigheten Ljusdal Karsjö 10:2 erfordras förvärvstillstånd för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. För fastigheterna Bollnäs Lövvik och Bollnäs Svedåsen 1:18 erfordras ej förvärvstillstånd för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning