Simontorp

Skog och fjällskifte i storslagen fjällmiljö. Enklare jaktstuga och jakt i VVO.
Areal: 947 ha
Kommun: Krokom
Objektstyp: Skog
Prisidé: 17 500 000 SEK
Anbudsdag: 10/6 2022
Skog och fjällskifte om 947 ha i storslagen fjällmiljö! Fastigheten är mycket vackert belägen vid Önrun, ca 10 mil norr om Östersund i Krokoms kommun, Jämtland. Väl arronderad i ett sammanhängande skifte som sträcker sig från toppen av fjället Önrun söder ut mot Bångåsbodarna. Enklare jaktstuga som möjliggör övernattning efter en lång jaktdag på ripa eller älg, alt efter annan rekreation som området medger. Total areal om ca 947,6 ha, varav ca 244,4 ha produktiv skogsmark. Den produktiva skogen har ett virkesförråd om 33 402 m³sk och utgörs uteslutande av äldre skog med hög vildmarkskaraktär, utifrån fastighetens belägenhet. Området har enligt uppgift god tillgång på ripa, tjäder och orre och fastigheten ingår idag i viltvårdsområde om 4 800 ha, vilket medger 4 platser i älgjaktslaget. Mycket trevligt med inslag av egna tjärnar inom fastigheten. Då fastigheter av denna storlek och goda arrondering är relativt ovanliga på den öppna marknaden bör den ses som en stor möjlighet för den jaktintresserade som söker eget ”jaktparadis” i vacker fjällmiljö, kompletterat med skogsinnehav av äldre skog.

-Ripjägaren säkerställer egen jakt och träning på stor areal utan risk för sedvanliga avlysningar som statens mark begränsas av.
-Älgjägaren ges möjlighet att jaga i ”kompisgäng” då viltvårdsområdet fastighetens storlek medger 4 platser i laget.
-Produktion, äldre skog som bör kunna inbringa vissa inkomster, trots fastighetens fjällnära läge, för den som önskar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video (1)

Bilder (15)

Foto: Mikael Frisk och Thomas Persson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i 2011 av Andreas Redin, den är sedan uppräknad med tillväxt till 2021. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 244,4 ha och har ett virkesförråd om 33 402 m³sk. Skogsbruksplanen visar på att all skog är äldre än 80 år och övervägande del över 120 år. Övervägande andel gran (80 %) resterande löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns idag inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår idag i viltvårdsområde som förfogar över en areal om ca 4 800 ha. Ägare till fastigheten har rätt till del i Viltvårdsområdet enligt gällande stadgar, vilket medger jakt på hela arealen.

Gällande älgjakten så medger fastighetens areal idag 4 platser i befintligt jaktlag. Det är ca 15 medlemmar i jaktlaget.

Gällande småvilt så håller enligt uppgift fastigheten god tillgång på ripa, tjäder och orre, då den utgörs både av låglandsterräng och inslag av fjäll.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt.

Stuga

Trevlig jaktstuga belägen vid Bångåsbodarna. Stugan är uppförd i trä med plåttak och håller enkel standard. Braskamin för uppvärmning. Ej el eller V/A, men mycket lämplig för enklare boende under jakt och fisketurer.

Vidare finns vid Bångåsbodarna ytterligare två stugor, vilka står på ofri grund. Detta betyder att de ägs av annan än säljaren och således inte ingår i denna försäljning.

För mer information gällande dessa stugor vänligen kontakt ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Krokom Simontorp 1:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 949,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 244,4 ha
Myr/kärr/mosse 470,6 ha
Inägomark 17,1 ha
Övrigmark 215,5 ha
Vatten 6,1 ha
Summa: 953,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 687 000 kr
Skogsimpediment 379 000 kr
Summa: 5 066 000 kr

Inteckningar

Det finns ett pantbrev om 2 310 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokom kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning