Sjöeryd

Skog med sjöläge
Areal: 35 ha
Kommun: Vaggeryd
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2022
Skogsfastighet med goda möjligheter till rekreation.

I vackert landskap c:a 5 km sydöst om Skillingaryd ligger denna skogsfastighet med ett trevligt läge med gräns i både Linnerydssjön och Grosjön. Skogsmarken är fördelad på två skiften. Linnerydssjön är en attraktiv sjö för såväl fiske som rekreation. Total areal om
35,3 ha varav 30,2 ha produktiv skogsmark och 2,1 ha öppen mark.

Per Josefsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Sjöeryd

Per Josefsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ladugård

På fastigheten finns en äldre ladugårdsbyggnad belägen i bestånd nr 2 på skogskartan. I övrigt är fastigheten obebyggd.

Skog och mark

Jordbruksmark

Åkermarken utgörs enligt skogsbruksplanen av 2,1 ha fördelat på två skiften. Denna mark är muntligen utarrenderad innevarande växtsäsong och står därefter till köparens förfogande. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under våren 2022 av Foran Forest. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 30,2 ha med ett beräknat virkesförråd om 5 554 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 6,8 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran
45 %, tall 38 % samt löv 17 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Fastighetens skogsmark är belägen i två skiften. Därutöver finns ett friliggande skifte med åkermark belägen på östra sidan allmänna vägen. Skogsmarken har bra drivningsförhållanden och virkesförrådet domineras idag av medelålders gallringsskogar.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande. Marken ingår idag i älgskötselområde.

Fiske

Fastigheten ingår i fiskevårdsområdesförening för Linnerydssjön. Med fastigheten följer fiskerätt med handredskap i hela sjön samt fiske med fasta redskap inom Sjöeryds skifteslag. I sjön bra bestånd av bl.a. abborre, gädda samt gös.

Rättsförhållande

Fastighet

Vaggeryd Sjöeryd 1:8

Ägare

Ingemar Lööf Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 28,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,2 ha
Impediment 2,5 ha
Inägomark 2,1 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 35,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 109 000 kr
Betesmark 11 000 kr
Skogsmark 1 754 000 kr
Skogsimpediment 14 000 kr
Ekonomibyggnader 32 000 kr
Summa: 1 920 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 775 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier