Sjunnerup 1:72

Mellanskånsk skog
Areal: 53 ha
Kommun: Höör
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 21/10 2020
Grandominerad tillväxtfastighet belägen i hjärtat av Skåne. Fastigheten är obebyggd, lätt tillgänglig från väg och med ett virkesförråd om 7 492 m³sk. Till viss del är fastigheten detaljplanerad för bostadsändamål, sommarstugor.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan upprättad 2020-06-23 av Sydved uppgår den produktiva skogsarealen till 49,3 ha. Det totala virkesförrådet bedöms till 7 492 m³sk vilket
motsvarar 152 m³sk per ha. Medelboniteten bedöms till 8,8 m³sk per ha och år. Gran är det dominerande trädslaget med 65 % av virkesförrådet. Avverkningsförslaget i skogsbruksplanen uppgår till 3 477 m³sk under planperioden varav 2 053 m³sk utgör föryngringsavverkning och 1 424 m³sk gallring. Skogsmarken är fördelad på ett flertal skogsskiften med normalt köravstånd med byväg kompletterad av skogsvägar och basvägar. I öster gränsar flertalet av skiftena till järnväg.

Naturvärden

Fastigheten har inga registreringar av nyckelbiotoper eller naturvärden i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Det finns inte heller några registreringar angående biotopskydd, vattentäkter, vattenskyddsområde eller Natura 2000 områden som berör fastigheten.

Jakt

Förekommande vilt på fastigheten är främst rådjur och vildsvin och övrigt i trakten förekommande småvilt. Jakten är upplåten till och med 2021-06-30. Jakttorn och eventuella foderspridare följer ej överlåtelsen.

Övrigt

Delar av fastigheten, i anslutning till befintlig bebyggelse är detaljplanerad mark för bostäder av sommarstugekaraktär. Enligt detaljplanen bör tomterna inom detaljplanen vara relativt stora (3000 - 4000 kvm).

Rättsförhållande

Fastighet

Höör Sjunnerup 1:72

Areal

Taxeringsvärde

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Fastighetsmäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning