Skålsjön

Skogsmark vid Skålsjön
Areal: 65 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 750 000 SEK
Anbudsdag: 1/7 2022
Ungskogsbetonade tallmarker vid allmän väg i nordvästra Hälsingland. Jakt i VVO.

Här säljs del av fastighet i en ägofigur belägen invid länsväg 310 mot Los, ca 1,5 mil väster om Färila. Marken präglas av rullstensåsens kuperade landskap och skogen är tall- och ungskogsdominerad med ett virkesförråd som anges till ca 4 000 m³sk. Lång strandlinje mot det angränsande put-and-take fiskevattnet Skålsjön. Jakt i viltvårdsområde.

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Skålsjön

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för försäljningsobjektet har upprättats i maj 2022 av Lars Haglund, Mellanskog. Enligt denna uppgår arealen produktiv skogsmark till 62,8 ha och virkesförrådet har beräknats till 4 005 m³sk, vilket innebär ett medelförråd på 64 m³sk/ha. Åldersstrukturen har sin tyngdpunkt mot yngre skog och kalmark med fröträd samt en del äldre avverkningsmogen skog. Boniteten anges till 3,8 m³sk/ha.

Försäljningsobjektet är huvudsakligen beläget på en rullstensås vilket skapat dess kuperade karaktär. Till objektet hör även en ö om ca 1 hektar belägen i Skålsjön.

Se bifogad skogsbruksplan för vidare information.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Roskölens Viltvårdsområde som omfattar ca 5 100 ha, kontaktperson är Lasse Sjölund, ordförande som nås på telefon 070-345 99 05.

Fiske

I den angränsande Skålsjön bedriver Färila Fiskevårdsområde ett populärt put-and-take fiske efter regnbågsforell. Det innebär att man under årets öppna perioder mot lösande av dagkort ges möjlighet att fånga ett begränsat antal fiskar. Under åren har det anlagts parkering, grillplats, gapskjul, bryggor mm, på försäljningsobjektet invid Skålsjöns strand. Mer information om fisket finner du på fiskevårdsområdets websida, https://www.farilafiske.se/.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör del av fastighet som antingen kan styckas av och bilda egen fastighet alternativt genom fastighetsreglering föras till en av köparen redan ägd lämpad fastighet. Köparen svarar för fastighetsbildningskostnaderna.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Stocksbo 1:32, område av

Ägare

Stefan Bergegård 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 62,8 ha
Impediment 0,6 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 65,0 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet utgör område av fastigheten varför eget åsatt taxeringsvärde saknas.

Inteckningar

Inga penninginteckningar medföljer försäljningsobjektet. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier