Skamhed

Skogsfastighet i två skiften.
Areal: 71 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 22/10 2021
Talldominerad skogsfastighet om 54 hektar produktiv skogsmark fördelat på två skiften varav det ena är bebyggt och ligger i anslutning till Kvarnsjön i Skamhed och det andra skiftet är beläget längs Flögsjövägen strax öster om Skamsrisberget.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Fritidshuset

Mindre och enklare byggnad i dåligt skick. Uppfört på en plintgrund med stomme, bjälklag och fasad av trä och med takbeklädnad av plåt. Ett rum, gasolkamin med osäker funktion. El saknas, vatten och avlopp saknas. Byggnaden har inte brukats på många år.

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad, den är framtagen av Mellanskog i juli år 2019. Skogsbruksplanen har inte ajourförts eller tillväxtberäknats. Av planen framgår att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 54,2 hektar med ett bedömt virkesförråd om 4 301 m³sk. Den årliga tillväxten beräknas till 283 m³sk. Virkesförrådet utgörs till 89% av tall. Medelboniteten beräknas till 4,3 m³sk per hektar och år. Mer information finns i skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade som berör fastigheten. Området runt Gruckån är naturvärdesområde.

Jakt

Fastigheten är belägen inom och ingår för närvarande i Järna Västra jaktvårdsförening. Kontaktperson är Nils Erik Edlund, Dala-Järna.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Skamhed 57:1

Ägare

Marcus Windahl 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 71,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 54,2 ha
Impediment 14,2 ha
Övrigmark 0,6 ha
Vatten 2,8 ha
Summa: 71,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 855 000 kr
Skogsimpediment 34 000 kr
Summa: 889 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten är belägen i glesbygdsområde. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Undantag för köpare som sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning