Skämningsfors Kvarnen

Skämningsfors Kvarnen
Areal: 57 ha
Kommun: Habo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 900 000 SEK
Anbudsdag: 5/10 2022
Skogsdominerad fastighet med gräns mot Vättern.

Utmed Hökensås östra sluttning, strax norr om Brandstorp utbjuds nu en skogsdominerad fastighet med fantastiskt läge och 600 meters gräns mot Vättern.
Skämningsfors Kvarnen utgör sammanlagt 57 ha varav 46 ha skog med drygt 9 700 m³sk, 8 ha inägomark samt lite övrig mark.
Nära Vätterns strand finns också ett äldre bostadshus och en nyare garagebyggnad belägna och precis vid strandlinjen ett par äldre båthus.

Kontakta Areal

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Skämningsfors Kvarnen

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder

Visa alla 45 bilder
Visa alla 45 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Äldre bostad av enklare standard och i behov av upprustning. Byggnaden är uppförd med timmerstomme stående på torpargrund med 2-glasfönster och eternitplattor på taket. Invändigt möts man av en hall, två rum varav ett under pågående renovering och ett med öppen spis samt ett enklare kök med vedspis.
På övre plan finns ett äldre rum samt oinrett vindsutrymme.
El finns men vatten och avlopp saknas. Uppvärmning via eldstäder som i dag nyttjas där öppna spisen är godkänd och vedspisen behöver åtgärdas innan den tas i bruk.
Bostaden är belägen alldeles vid en mindre å med utlopp i Vättern med viss förekomst av kräftor.

Ekonomibyggnader

Garage

Garagebyggnad uppförd i trä med gjuten platta och plåt på taket.

Båthus

Vid strandkanten finns två äldre båthus belägna., troligen uppförda. på 1960-1970-talet. Byggnaderna är i sämre skick.
Dessutom finns en byggnad vid hamnen som är utarrenderad till och med 2069 mot en årlig avgift om 100 kr.

Skog och mark

Skogsmark

Skämningsfors Kvarnen omfattar 45,5 ha välskött produktiv skogsmark av varierande karaktär i lätt sluttande terräng mot Vättern. till plan. Detta resulterar i markförhållande med lättare jordar och skogsinneållet är tilltalande och mycket varierande med lövbestånd och tallbestånd i öster och välväxande granbestånd i väster. Invid väg 195 finns dessutom fina björkbestånd. Virkesförrådet är uppskattat till 9 714 m³sk vilket gör att fastigheten idag har ett genomsnittligt virkesförråd på 213 m³sk/ha med skog i de flesta åldersklasserna.
Trädslagsfördelningen är tall 23 %, gran 24, % löv 39 % samt ädellöv 14 %. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på 4 200 m³sk, i huvudsak föryngringsavverkning. Skogsmarken har en bedömd bonitet om 6,7 m³sk och en årlig tillväxt om 250 m³sk.

​Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan, upprättad i augusti 2022.

Inägomark

Fastigheten omfattar sammanlagt 8 ha inägomark där ca 7 ha utgör åkermark på sandjordar i två brukningsskiften. Ca 1 ha är betesmark beläget i västra delen av fastigheten där även en del av skogsmarken betats.
Marken är utarrenderad till och med 2022-12-31. Åkermarken avlämnas oplöjd och stängsel tillhör arrendatorn.

Jakt

Jakten är via nyttjanderättsavtal upplåten till och med 2023-06-30, därefter fri för köparen.

Rättsförhållande

Fastighet

HABO SKÄMNINGSFORS 1:27

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 56,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Övrigmark 3,2 ha
Åkermark 8,0 ha
Skogsmark 45,5 ha
Summa: 56,7 ha

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 650 000 kr

Karta

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Skämningsfors Kvarnen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Skämningsfors Kvarnen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier