Skisstjärn

Skog i ett skifte belägen längs skogsbilväg.
Areal: 26 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 250 000 SEK
Anbudsdag: 12/1 2022
Obebyggd skogsfastighet norr om Björbo i Gagnefs kommun i trakterna av Täcksberget. Av fastighetens ca 26 hektar uppgår den produktiva skogsmarken till 24,3 hektar med ett virkesförråd om ca 3 500 m³sk. Fastigheten är belägen längs skogsbilväg, består av endast ett skifte och avgränsas delvis i öster av Skisstjärnen. Fastigheten är belägen inom Björbo viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen, upprättad av Mellanskog i mars år 2021, uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 24,3 ha. Virkesförrådet summeras till 3 440 m³sk eller 142 m³sk per ha och utgörs av tall 65 %, gran 30 % samt löv 5 %. Av virkesförrådet finns ca 2 500 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Medelboniteten beräknas till 4,4 m³sk per ha och år. Skogsbruksplanen har inte tillväxtberäknats för år 2021, den årliga tillväxten beräknas till 98 m³sk per år.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Björbo viltvårdsområde om ca 11 700 ha.

Fiske

Belägen inom Floda-Björbo fvof.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Björbo 10:10

Ägare

Ingegerd Persson 1/3
Arne Täppmark 1/3
James Eriksson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 26,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 24,3 ha
Impediment 2,2 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 26,8 ha

Taxeringsvärde

Fastighetens nuvarande taxeringsvärde redovisas ej då fastigheten nyligen har berörts av lantmäteriåtgärd.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom glesbygd i Gagnefs kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 4 600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning