Skog i Norra Näs

Skog i Sunne
Areal: 89 ha
Kommun: Sunne
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 8/8 2024
82,6 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet är ca 11 000 m³sk. Mycket bra vägnät.

Väster om väg E45, mellan Sunne och Stöpafors ges nu möjligheten att förvärva denna tilltalande skogsegendom utan byggnader.

Fastigheten uppgår till ca 89 hektar varav 82,6 hektar är produktiv skogsmark. Det bedömda virkesförrådet är ca 11 000 m³sk eller 133 m3sk/ha. 4 980 m³sk är i huggningsklass S1 och S2. Egendomen har en medelbonitet om 6,6 m³sk/ha och en årligt tillväxt om 380 m³sk. Fastigheten berörs av ett mycket bra vägnät där en del av fastigheten gränsar mot tjälsäker väg.

Området är en delförsäljning som är under fastighetsbildning.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Skog i Norra Näs

Tomas Karlsson

Skogsmästare
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Gustav Thorvall, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten omfattas av 88,5 hektar varav 82,6 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Fastigheten har en bedömd virkesvolym om 10 978 m³sk, vilket motsvarar ett medeltal om 133 m³sk per hektar. Skogsmarken har en bonitet som uppgår till 6,6 m³sk per hektar och år med en bedömd årlig tillväxt om 380 m³sk.

Trädslagsblandningen är 48% tall, 37% gran och 15% löv. Skogsmarken är uppdelad på tre skiften som är lättillgängliga tack vare ett bra vägnät. 4 980 m³sk är i huggningsklass S1 och S2, av det går 598 m³sk till tjälsäker väg. På skogsmarkens bördiga områden växer ungskogen kraftigt just nu. Genom att röja i rätt tid kan du säkerställa en mycket lovande framtid för ditt skogsinnehav. Avdelningarna 15, 16, 62 och 63 har tidigare drabbats av barkborreangrepp. Det drabbade bestånden ligger lättillgängligt för drivning.

Skogsbruksplanen är upprättad av Martin Eriksson under april 2024.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop av barrnaturskog om 2,3 hektar (Skogens pärlor).

Jakt

Fastigheten ligger inom Stöpafors södra VVO som omfattar 2692 hektar. I viltvårdsområdet bedrivs både småviltjakt och älgjakt. Älgjakten bedrivs gemensamt inom viltvårdsområdet. För att erhålla en jakträtt för en utomstående krävs 75 hektar arrenderad mark inom viltvårdsområdet. Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen

Övrigt

Försäljning avser område av fastighet och kräver fastighetsbildning. En ansökan om avstyckning är inskickad till Lantmäteriet. Denna kan ersättas med en ansökan om fastighetsreglering i det fall köparen äger en annan fastighet i Sunne kommun som det avstyckade området i stället kan läggas till.

Rättsförhållande

Fastighet

Område av Sunne Norra Näs 1:6 och 1:28

Ägare

Bengt Eriksson 1/2
Brita Eriksson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 82,6 ha
Skogsimpediment 2,1 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Inägomark 0,0 ha
Övrigmark 3,3 ha
Summa: 88,5 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser område av fastighet och därför finns inget fastställt taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheterna Sunne Norra Näs 1:6, 1:15 och 1:28 har en saminteckning om 100 000 kr som avser ett skriftligt pantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Mäklarassistent

Oskar Nilsson
Oskar Nilsson
Skogsmästare
Civilekonom
076-106 97 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Skog i Norra Näs & vill bli kontaktad

Mäklaren för Skog i Norra Näs kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier