Skyte

Obebyggda skogsfastigheter i ett markområde om ca 22 ha, belägna i norra Hälsingland.
Areal: 22 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 8/10 2021
Fyra obebyggda skogsfastigheter belägna i Skyte, ca 15 km sydväst om Färila, bestående av ett samlat markområde om totalt 22,5 ha varav ca 20 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 4 000 m³sk med hög andel gallringsskogar. Jakt i viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad under vinter/vår 2021 av Areal i Ljusdal.

Enligt skogsbruksplanen är den uppmätta produktiva skogsmarksarealen ca 20 ha. Virkesförrådet uppgår till 4072 m³sk vilket ger ett medelförråd om 200 m³sk per ha. Av virkesförrådet återfinns 3 311 m³sk i huggningsklass G1. Virkesförrådet utgörs till 19 % tall, 61 % gran och 20 % löv. Medelboniteten är skattad till 6,8 m³sk per ha och år.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Svedja-Hovra viltvårdsområde vilket omfattar 4 172 ha. Kontaktperson Magnus Hansson, jaktledare, telefon: 070-577 49 63.

Fiske

Fisket i området administreras av Färila fiskevårdsområde. I Ljusnan/naturreservatet finns goda möjligheter för fiske vid lösning av fiskekort. Se mer information på https://farilafiske.se/laenkar/9-laenkar.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Lillbyn 3:16 m fl.

Ägare

Sara Freudenberg 1/3
Liza Nordkvist 1/3
Jonas Olsson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 22,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 20,4 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Skog med restriktion 1,4 ha
Vatten 0,4 ha
Summa: 22,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 442 000 kr
Skog med restriktion 4 000 kr
Betesmark 11 000 kr
Summa: 457 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning