Skog i Sundborn

Produktiv tallskog
Areal: 95,5 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 500 000 SEK
Anbudsdag: 27/6 2022
Rejäl skogsfastighet nord- och sydväst om Sundborn. Fantastisk utsikt från Årberget. Jakt.

En rejäl skogsfastighet belägen nord- och sydost om Sundborn, endast 20 minuter från Falun. Fastigheten erbjuder såväl produktiv skog som jakt och fantastisk utsikt från Årbergets topp.

Kenneth Skovshoved

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Skog i Sundborn

Kenneth Skovshoved

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: Kerstin Granath, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 91,7 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 14 541 m³sk, vilket motsvarar ca 159 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 78 % av virkesförrådet medan gran har 12 %, björk 7% och övrig löv 3%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,4 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 498 m³sk. Skogsvårdsåtgärd i form av markberedning 4, 1 ha väntar enligt skogsbruksplanen snarast.
För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen vilken upprättades ursprungligen av Billerud Korsnäs och ajourfördes under mars månad av DSK Skog. Planen är framskriven med tillväxt och stickprovsinventering har utförts i fält.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs inte av några registrerade nyckelbiotoper källa: Se Sverige.

Jakt

Fastigheten är utarrenderad till Kapellbackens Jaktlag tom 30/6–2023. Jaktlaget jagar på ca 925 ha. För frågor, kontakta Kenneth Schröder 070-674 82 44.

Fiske

Ingår i Toftan Hosjön fiskevårdsområde.

Övrigt

På fastigheten står två master från vilka det utfaller årlig ersättning. Ersättning för innevarande år har tillfallit säljaren.

Genom två skiften på fastigheten går elljusspår och leder.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Falun Utanmyra 3:1 (Skog)

Ägare

Annette Einvall 1/2
Leif Einvall 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 91,7 ha
Myr/kärr/mosse 0,2 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Övrigmark 2,2 ha
Summa: 95,5 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde är ej angivet då försäljningen avser del av fastighet. Nytt taxeringsvärde fastställs först när avstyckningen är klar och en särskild fastighetsdeklaration upprättats.

Inteckningar

I fastigheten finns totalt tre penninginteckningar. Dessa kommer att medfölja gården efter genomförd lantmäteriförrättning. Denna del av fastigheten Falun Utanmyra 3:1 säljs således fri från lån och inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Hedemora

Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Alla objekt från Hedemora

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Skog i Sundborn & vill bli kontaktad

Mäklaren för Skog i Sundborn kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier