Skog i Svärdsjöbygden

Virkesrik fastighet i Gårdvik
Areal: 98 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 500 000 SEK
Anbudsdag: 22/6 2022
Fin tallskog i Svärdsjöbygden. Fiskestuga och strand.

Området kring Svärdsjö är känt för sin fina tall och på denna fastighet består 76% av virkesförrådet av tall. Skogsskiftena har strand mot både Stortjärn och Bobrodden. Vid Stortjärn står en gammal fiskestuga just vid strandkanten som behöver mycket kärlek. Med tanke på stugans placering är den värd den omtanken.

Fastigheten som är under avstyckning kommer att omfatta ca 98 ha skogsmark. Med ett medelförråd på 193 m³sk/ha blir det tydligt att det är en hög andel slutavverkningsmogen skog.

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare

Skog i Svärdsjöbygden

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Bilder

Visa alla 26 bilder
Visa alla 26 bilder

Foto: Kerstin Granath, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades av Johan Bäckman i september 2021. Den anger att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 94,4 ha. Virkesförrådet uppgår till 18 179 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 193 m³sk/ ha. Lite mer än halva arealen består av skog i huggningsklasserna S1 och S2. Medelboniteten uppgår till 5,5 m³sk /ha och den löpande tillväxten 479 m³sk / år. För ytterligare information se skogsbruksplanen.

I skogsbruksplanen är ett område öster om avdelning 33-37 markerat med gult på kartan. Enligt uppgift är kartan felaktig då gränsrösen finns vilka inte överensstämmer med fastighetskartan. Området finns ej med i skogsbruksplanen Det ingår i köparens undersökningsplikt att själv bilda sig en uppfattning om rättsförhållandet.

Avdelning 74 avser ett skifte om 0,1 ha beläget i Skrubbs fäbodar, mellan Vintjärn och Hyn. Koordinat SWEREF99, X = 674 70 46, Y = 554 665

Jakt

Fastigheten ingår i Gårdvik-Arnbo jaktvårdsförening. Jakt på ca 3 000 ha.
Kontaktperson: Lars-Erik Backlund, 073-842 65 74.

Fiske

Fastigheten ingår i Gårdviks fvof. För information om fiskekort mm, se www.gardviksfvof.se

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Falun Gårdvik 11:3 och Falun Arnbo 2:7 (Skog)

Ägare

Stefan Andersson 1/6
Maria Malmgren 1/6
Evabritt Stenberg 1/6
Christer Norman 1/6
Elisabeth Anderssons dödsbo Db 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 94,4 ha
Skogsimpediment 2,2 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 98,2 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna Falun Gårdvik 11:3 och Falun Arnbo 2:7 är idag samtaxerade. Då försäljningen avser del av fastigheter fastställs nytt taxeringsvärde först när lantmäteriförrättningen är klar och en särskild fastighetsdeklaration har upprättats.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillstånd erfordras för såväl fysisk som juridisk person (exempelvis aktiebolag).
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Mäklarassistent

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
070-995 75 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Skog i Svärdsjöbygden & vill bli kontaktad

Mäklaren för Skog i Svärdsjöbygden kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier