Skog norr om Hjo

Skogsmark i ett skifte med ett virkesförråd om 7 000 m3sk. Inga byggnader.
Areal: 35 ha
Kommun: Hjo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 300 000 SEK
Anbudsdag: 24/6 2021
Skogsfastighet i ett skifte, utan byggnader, belägen norr om Hjo.
Fastigheten omfattar 35 ha varierande skogsmark i trevlig, lätt kuperad, terräng med ett virkesförråd på knappt 7 000 m3sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (20)

Foto: Kristian Strandell

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsfastighet utan byggnader som omfattar 35,1 ha produktiv skogsmark. Merparten av skogsmarken utgör barrskog med tall som det dominerande trädslaget. Virkesförrådet har uppskattats till 6 969 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 199 m3sk/ha. Av virkesförrådet utgör 71 % tall, 28 % gran och 1 % björk. Medelboniteten har bedömts till 6,5 m3sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 190 m3sk/år.

Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 600 m3sk, i huvudsak gallring. Om avverkningsförslaget följs kommer virkesförrådet efter 10-års perioden att öka till 8 200 m3sk.

Skogen är överlag välskött men de senaste årens föryngring har inte tagit sig som önskat och planteringarna kräver hjälpplantering.
Det finns en nyckelbiotop registrerad på fastigheten, avdelning 2 i skogsbruksplanen.

Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan, upprättad april 2021.

Jakt

Området erbjuder bra jakt med förekomst av älg, rådjur och vildsvin.
Jakten är muntligt upplåten till 2022-06-30.

Rättsförhållande

Fastighet

Hjo Grevbäcks-Spakås 2:8, del av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 35,1 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 35,2 ha

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning