Såld

Skog vid Harsa

Skog vid Harsa
Areal: 114 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
  • Denna fastighet är såld
Skogsfastighet i norra Hälsingland om ca 91 ha produktiv skogsmark i ett sammanhängande skifte. Jakt på 6000 ha.

Skogsfastighet om totalt 114 ha belägen ca 20 km väster om Järvsö, Ljusdals kommun. Fastigheten utgörs av ett sammanhängande skifte och uppgår enligt skogsbruksplanen till 91,1 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 11 200 m3sk vilket ger ett medelförråd om 124 m3sk/ha och med en medelbonitet beräknad till ca 4,7 m3sk per ha och år. På fastigheten finns en enklare stuga.

Skidanläggningen Harsa håller skidspår på delar av fastigheten, för detta finns ett arrendeavtal där årlig ersättning utgår till markägaren. Försäljningsobjektet är beläget inom Hästbergs viltvårdsområde om ca 6000 ha.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier