Skog vid Harsa

Skogsfastighet i norra Hälsingland om ca 91 ha produktiv skogsmark i ett sammanhängande skifte. Jakt på 6000 ha.
Areal: 114 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 400 000 SEK
Anbudsdag: 8/10 2021
Skogsfastighet om totalt 114 ha belägen ca 20 km väster om Järvsö, Ljusdals kommun. Fastigheten utgörs av ett sammanhängande skifte och uppgår enligt skogsbruksplanen till 91,1 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 11 200 m3sk vilket ger ett medelförråd om 124 m3sk/ha och med en medelbonitet beräknad till ca 4,7 m3sk per ha och år. På fastigheten finns en enklare stuga.

Skidanläggningen Harsa håller skidspår på delar av fastigheten, för detta finns ett arrendeavtal där årlig ersättning utgår till markägaren. Försäljningsobjektet är beläget inom Hästbergs viltvårdsområde om ca 6000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (13)

Foto: Jonas Persson

Fastighetsuppgifter

Övrig

Stuga

En enklare jaktkoja finns belägen på fastighetens norra del (avdelning 5 i skogsbruksplanen).

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är ursprungligen upprättad 2014 av Skog & Fritid i Bollnäs. Därefter har den uppdaterats 2021 gällande skogliga åtgärder och tillväxt av Areal Ljusdal.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 91,1 ha med ett aktuellt virkesförråd om totalt 11 275 m³sk (tillväxtsäsong 2021 inkluderad), motsvarande 124 m³sk/ha. Medelboniteten är skattad till 4,7 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppgår till 355 m³sk. Trädslagsfördelningen utgörs av 29 % tall, 63 % gran och 8 % löv.

Av arealen utgör skog i huggningsklasserna R1 och R2 47 % samt G1 och G2 27 %. Under planperioden föreslås slutavverkning av knappt 11 ha.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan avseende avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Natur- och kulturvärden

Fastighetens södra del berörs av ett biotopskyddsområde. Det finns även områden som av Skogsstyrelsen är registrerade sumpskogar. Dessa berör enligt skogsbruksplanen avdelning 33 och delvis avdelning 23. Avdelningarna i fråga består av äldre skog med huggningsklass S2 och S3. I övrigt är sumpskogarna belägna vid myrområden.

Skidspår

Harsagården håller skidspår på delar av fastigheten. För detta finns ett arrendeavtal där årlig ersättning utgår till markägaren. För 2020 låg ersättningen på ??? kr.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Hästbergs viltvårdsområde om ca 6000 ha. Kontaktperson är Roland Persson, jaktledare, telefon: 070-241 88 30.

Fiske

Fastigheten ingår i Järvsö fiskevårdsområde. Se bifogad hemsida för vidare information;
https://jarvsofvo.se

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Bondarv 4:31

Ägare

Lena Hägglund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 107,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 91,1 ha
Myr/kärr/mosse 19,5 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 3,0 ha
Vatten 1,8 ha
Summa: 116,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 3 971 000 kr
Skogsimpediment 43 000 kr
Skog med restriktion 12 000 kr
Summa: 4 026 000 kr

Inteckningar

En inteckning om 1 617 000 kr är uttagen i fastigheten. Säljaren löser eventuella lån senast på tillträdesdagen. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Jonas Persson
Skogsmästare
0651-688 59
076-105 21 32

Jag är intresserad av fastigheten Skog vid Harsa och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning