Skog vid Rämen

Skog vid Rämen
Areal: 31 ha
Kommun: Ludvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 400 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2024
Virkesrika skogar med 3 100 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2!

Virkesrika skogar norr om Ludvika. Ett skifte med strandlinje i både Långsjön och Rämen samt skog i byn Morberget. Hela 3 100 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2.

Kontakta Areal

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Skog vid Rämen

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns ett mindre område inägomark om 0,2 hektar på skiftet i Morberget.

Skogsmark

Det stora skiftet sträcker sig från Långsjön till Rämen och har strandlinje i båda sjöarna. Skiftet är lättillgänglig med närhet till väg. Resten av skogen ligger i byn Morberget, även detta område är lättillgängligt. För skogen finns en skogsbruksplan upprättad under januari 2022 av DSK Skog. Planen visar att den produktiva skogsmarken uppgår till 29 hektar. Virkesförrådet bedöms till 5 303 m³sk. Detta ger medeltal på 183 m³sk per hektar. Medelboniteten för fastigheten bedöms till 6,2 m³sk per hektar och år. Trädslagsfördelningen är tall 41 %, gran 43 %, björk 16 %. Tillväxten per år under planperioden bedöms till 88 m³sk per år och under den första tillväxtsäsongen till 133 m³sk.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop som berör avdelning 1 vid Långsjöns östra strand. Biotopen har ärendebeteckning N 610-2010 och inventerades 2010.

Jakt

Markområdet är beläget inom Morbergets Viltvårdsområde som omfattar ca 1 560 hektar. Ny ägare får ansöka om medlemskap och kan därefter tilldelas en jakträtt. Kontaktperson Dennis Hellbergh 070-526 53 36.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Ludvika Morberget 3:9

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 29,0 ha
Skogsimpediment 2,1 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 0,2 ha
Övrigmark 0,1 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 31,7 ha

Taxeringsvärde

Markområdet saknar egna fastställda taxeringsvärden då försäljningen avser del av fastighet.

Inteckningar

Det aktuella markområdet kommer inte belastas av några penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Falun

Stallgränd 7
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier