Skogsskiften i Töcksmark

Skog i Töcksmark
Areal: 44 ha
Kommun: Årjäng
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 300 000 SEK
Anbudsdag: 5/10 2022
Tillfälle att förvärva två obebyggda skogsfastigheter. Jakt i viltvårdsområde.

Tillfälle att förvärva två obebyggda skogsfastigheter sex km norr om Töcksfors. Arealen uppgår till 44 hektar fördelat på sex skiften varav 40 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till cirka 7 400 m³sk vilket ger ett snitt om 187 m³sk. Boniteten är god med tillväxt om 7,4 m³sk per hektar och år. Den årliga tillväxten uppskattas till 335 m³sk per år. Jakt i viltvårdsområde.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Skogsskiften i Töcksmark

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 1,3 hektar. Den är belägen i Elovsbyn.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen för fastigheterna är 40 hektar. Det beräknade virkesförrådet är enligt skogsbruksplanen 7 484 m³sk vilket ger ett medelvirkesförråd om 188 m³sk/hektar. Medelboniteten är 7,4 m³sk per hektar och år. Trädslagsblandningen är 42 procent tall, 53 procent gran och 5 procent löv. I huggningsklassen S2 finns det 2 046 m³sk. För mer information om skogstillståndet, se den bifogade skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är upprättad i december månad 2021 av Per Dverstorp.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheterna.

Jakt

Fastigheterna är belägna inom Elovsbyns viltvårdsområde som omfattar 4 515 hektar. Jakträtten är ej upplåten utan övergår till en ny ägare på tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Årjäng Töcksmarks-Elovsbyn 1:50 och Årjäng Töcksmarks-Töresbyn 1:127

Ägare

Sylvia Jonasson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret 43,9 ha Areal enligt skogsbruksplan: Produktiv skogsmark 39,9 ha, Impediment skog 2,6 ha, Väg och kraftledning 0,1 ha, Inägomark 1,3 ha. Summa landareal 43,9 ha.

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Töcksmarks-Töresbyn 1:127 och Töcksmarks-Elovsbyn 1:50 summa taxeringsvärden: 1 978 000 kr. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Det finns datapantbrev uttagna om 200 000 kr på respektive fastighet. Summa 400 000 kr.

Förvärvstillstånd

Fastigheterna ligger i glesbygdsområde. Förvärvstillstånd erfordras för fysiska personer som inte varit mantalsskrivna i Årjängs kommun under den senaste tolvmånadersperioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Skogsskiften i Töcksmark & vill bli kontaktad

Mäklaren för Skogsskiften i Töcksmark kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier