Skogsskiften Ransby

Produktiv skog och åkermarksskiften i Ransby.
Areal: 4 ha
Kommun: Sunne
Objektstyp: Skog
Prisidé: 175 000 SEK
Anbudsdag: 15/12 2020
Areal i Karlstad har nöjet att bjuda ut skogs- och åkermarksskiften i Ransby i Lysvik.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (10)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Åkermarksarealen uppgår till ett hektar enligt skogsbruksplanen. Inga stödrätter ingår i försäljningen.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 2,8 hektar med ett bedömt virkesförråd om 416 m3sk enligt skogsbruksplanen. Läs mer i bifogad skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är upprättad av Per Simberg i september 2020.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Jakträtt inom Ransby VVO som uppgår till 5800 hektar.

Rättsförhållande

Fastighet

Sunne Ransby 1:155

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 3,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 2,8 ha
Inägomark 1,0 ha
Summa: 3,8 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten ingår i en samtaxering och ett relevant taxeringsvärde kan därför inte redovisas.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 12 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i omarronderingsområde. Förvärvstillstånd erfordras. Förvärvstillstånd söks hos Länsstyrelsen och kostnaden är 4600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Skogsskiften Ransby och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning