Skogstorp

Sjönära och välskött fastighet om 27,9 ha produktiv skogsmark, 4 263 m³sk. Goda jaktmöjligheter.
Areal: 30 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 750 000 SEK
Anbudsdag: 25/8 2021
Växtlig, välskött skogsmark som domineras av växande gallringsskogar med framtida värdetillväxt och ökat virkesförråd. Fastigheten ligger vackert och sjönära och är lättillgänglig med bra väg och upplagsplats.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Bilder (13)

Foto: Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 27,9 ha och domineras av växtlig gallringsskog med framtida värdetillväxt. Fastigheten fördelar sig på två skiften då den smalspåriga järnvägen mellan Bengtsfors och Gustavsfors går över ena delen av fastigheten. All skogsmarksareal är under produktion, det finns ingen oplanterad kalmark på fastigheten. Skogsmarken är huvudsakligen frisk men med några torra partier i anslutning till höjderna. Barrskogsdominerade bestånd med tall och gran som huvudsakliga trädslag och en stor andel skog i åldersintervallet 25 - 55 år, vilket ger en hög löpande tillväxt. Medelboniteten är beräknad till 7,4 m³sk. Skogsmarkerna är lättillgängliga från bilvägen som går genom fastigheten vilket resulterar i korta drivningsavstånd. Efter bilvägen finns en upplagsplats för virke.

Fastighetens skogsbestånd är överlag mycket välskötta och nuvarande ägare har planterat, röjt och gallrat skogen löpande. Virkesförrådet uppskattas enligt den nyupprättade skogsbruksplanen till ca 4 263 m³sk vilket ger ett genomsnitt på ca 153 m³sk/ha. Delar av skogsbeståndet har gallrats och röjts under våren 2021. Inga åtgärder är utförda i skogen efter skogsbruksplanens upprättande. Av virkesförrådet utgörs 44 % av tall, 42% av gran, och 14 % av löv. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till ca 200 m³sk/år. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 1100 m³sk, varav ca 300 m³sk som slutavverkning. Se även bifogad skogsbruksplan upprättad sommaren 2021 av Per Moberg, Ludvig & Co.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Nyckelbiotoper

Vid upprättandet av denna fastighetsbeskrivning fanns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Fastighetens belägenhet i ett varierande skogslandskap erbjuder möjligheter till en aktiv och varierande jaktupplevelse. Älgjakten på fastigheten ingår i Kråkenäs Älgjaktlag. Jaktlaget jagar på ca 400 hektar och tilldelningen för 2021 är en vuxen älg. Småviltsjakten bedrivs på egen mark. Jakten är inte upplåten utan är tillgänglig för ny köpare på tillträdesdagen.

Dressinspåret

Över fastighetens västra del går en smalspårig järnväg. Stiftelsen DVVJ driver dressintrafik med trampdressin mellan Bengtsfors och Årjäng. Banan är öppen hela året men är som aktivast under sommartid. Dressinspåret går på en egen fastighet.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Skogstorp 1:1

Ägare

Nicklas Grundén 1/2
Henrik Pålsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 30,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,9 ha
Impediment 1,5 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 30,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 311 000 kr
Skogsimpediment 15 000 kr
Summa: 2 326 000 kr

Inteckningar

Fastigheten belastas idag av två stycken penninginteckningar inom 1 425 000 kr. Inteckningarna är datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit bosatt i Bengtsfors kommun ett år före förvärvet. Förvärvstillstånd för fysisk person kostar 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd. Ansökningsavgift betalas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Fastighetsmäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Jag är intresserad av fastigheten Skogstorp och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning