Skokloster

Ett sammanhängande skifte om ca 139 ha och egen strandlinje i Mälaren. Endast en timme från Stockholm.
Areal: 139 ha
Kommun: Håbo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 15 000 000 SEK
Anbudsdag: 20/5 2022
Det är inte ofta möjligheten ges att förvärva ett rejält stycke mark på Skohalvön då större fastigheter här nästintill aldrig når den öppna marknaden. Nu har Areal i Uppsala fått förtroendet att förmedla ett sammanhängande skifte om ca 139 ha jord och skog. Fastigheten erbjuder inte bara skogsbruk, utan även goda jaktmöjligheter i varierande och natursköna miljöer med kilometerlång strandlinje i den norra delen av Mälaren. Allt detta endast en timme från Stockholms innerstad.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Uppsala
Salagatan 18 A
753 30   Uppsala
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder (19)

Foto: Marcus Hallenberg och Victor Vretlund, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den jordbruksmark, det vill säga åker- och betesmark, som hör till fastigheten uppgår enligt skogsbruksplanen till 36 ha och fördelas över tre skiften. Arealen åkermark uppgår enligt arrendeavtal till 32,2 ha och resterande areal utgörs av övrig mark. Jordarten är huvudsakligen mellanleror med inslag av sandjordar kring torpen Bagarbo och Dampeboda.

All åkermark om 32,2 ha är upplåten via ett tioårigt sidoarrendeavtal. Arrendetiden gäller fr.o.m den 14 mars 2021 och fram till den 14 mars 2031. Arrendeavgift betalas årsvis i förskott och utgår med 48 000 kr de första fem åren och med 53 000 kr de resterande åren av arrendetiden. Mervärdeskatt tillkommer. Vid arrendeförhållandets upphörande ska arrendatorn utan ersättning återlämna stödrätterna som motsvararar utarrenderad areal till jordägaren.

Skogsmark

Fastigheten bjuder på vackra och variationsrika skogsmarker. Arealen produktiv skogsmark uppgår enligt Prästlönetillgångarna i Uppsala Stifts egen skogsbruksplan till 94,9 ha med ett virkesförråd om 18 082 m3sk, detta ger ett medeltal om 190 m3sk/ha. Medelboniteten bedöms i skogsbruksplanen till 8,5 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen anges till 49,9 % tall, 20,7 % gran, 28,7 % björk och resterande del evighetsträd.

Målklassen PG-skog är enligt skogsbruksplanen 69,3 %, vilket är skog med målet att producera avverkningsbar skog med generell hänsyn till natur och kulturmiljö. Målklassen NS uppgår enligt skogsbruksplanen till 24,3 % och målklassen NO till 6,4 %. Dessa två målklasser har målet att bevara och utveckla naturvärden.

För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Nyckelbiotoper

Fastigheten omfattas av följande nyckelbiotoper:

Nummer Storlek Kommentar
N 11126-1998 5,5 ha ligger nästintill i sin helhet inom fastigheten
N 11132-1998 4,7 ha ligger delvis inom fastigheten
N 11061-1998 0,8 ha ligger nästintill i sin helhet inom fastigheten
N 11124-1998 3,1 ha ligger nästintill i sin helhet inom fastigheten

Källa: Metria, SeSverige

Jakt

Fastigheten erbjuder trevliga och natursköna jaktmarker. I området förekommer vildsvin, älg, dov- och kronhjort i varierande omfattning utöver vanligt småvilt. Fastigheten är idag ansluten till Håtuna älgskötselområde samt Håbo kronskötselområde.

Vindskydd och jordkällare

Invid åkermarken på den västra delen av fastigheten finns ett vindskydd. Byggnaden är uppförd i trä på plint under plåtbeklätt pulpettak.

Strax söder om vindskyddet finns en jordkällare. Byggnadens övre del är uppförd i trä under sadeltak beklätt med tvåkupigt lertegel.

Rättsförhållande

Fastighet

Håbo Skokloster 7:1

Ägare

Prästlönetillgångarna i Uppsala stift 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 122,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 94,9 ha
Impediment 4,5 ha
Åkermark 36,0 ha
Övrigmark 4,0 ha
Vatten 106,8 ha
Summa: 246,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 6 979 000 kr
Betesmark 419 000 kr
Skogsmark 9 138 000 kr
Skogsimpediment 16 000 kr
Tomtmark 1 960 000 kr
Bostadsbyggnader 2 227 000 kr
Ekonomibyggnader 1 082 000 kr
Summa: 21 821 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Försäljningen av fastigheten riktar sig enbart till fysiska personer.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Skokloster och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning