Sköldseryd

Gård med stilfullt boende
Areal: 139 ha
Kommun: Aneby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 16 500 000 SEK
Anbudsdag: 13/10 2022
Rejäl skogsfastighet med bra byggnadsbestånd.

I Lommarydsbygden, en knapp mil nordväst om Aneby samhälle, ligger Sköldseryd 1:2, 1:5. En mycket fin skogsgård om 139 ha med välskött skogsmark och trevligt byggnadsbestånd. Gården har en klassisk mangårdsbyggnad uppförd 1875 i vacker stil. Övriga byggnader är arrendatorbostad samt ett antal ekonomibyggnader. Marken utgörs av två skiften och arealen fördelas på 22 ha jordbruksmark, 9 ha impediment samt 105 ha skogsmark med ett virkesförråd om 16 470 m³sk.

Välkommen på visning

30Sep
Fre 15:30 - 16:30
Anmälan om deltagande sker till undertecknad fastighetsmäklare.
Kontakta Areal

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Sköldseryd

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder

Visa alla 34 bilder
Visa alla 34 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Ett mycket stilfullt bostadshus i två plan som uppfördes 1875 och renoverades1977. Boyta 229 m² och biyta 8 m² enligt fastighetstaxeringsuppgifter. Överlag är huset i gott skick och dess äldre karaktär är väl bevarad i form av kakelugnar, rejäl takhöjd (2,75 m i nedre plan och 2,50 m i övre plan), spegeldörrar, pärlspont-boaseringar samt vackra trägolv och snickerier.

Huset har torpargrund, stomme av timmer, fasad av trä, kopplade fönster samt tak med betongpannor. Uppvärmning sker med vattenburet värmesystem (vedpanna samt jordvärme). Eget vatten (borrad brunn) och eget avlopp (äldre trekammarbrunn med infiltration).

Nedre plan: Vacker förstukvist med snickarglädje. Rymlig och välkomnande entré/hall med vackra pärlspont-beklädnader på väggar och i tak. Rum (”Kammaren”) med öppen spis och gjutjärnsinsats. Kök med äldre köksinredning, elspis, diskmaskin och kylskåp. Groventré. Pannrum med vedpanna (Egor V25 från 1977) och jordvärmepump (IVT från 2009). Mindre toalett med ny wc-stol. Serveringsrum med egen uppgång/passage till övre plan. Stor sal med kakelugn och breda golvtiljor. Rum (”Förmaket”) med kakelugn och breda golvtiljor.

Övre plan: Trapphall. Två sovrum varav ett med kakelugn. Allrum med uppgång till vind. Badrum med wc, dusch och tvättmaskin. Tre rymliga snedgarderober.
Idag sker sotning regelbundet av vedpanna samt eldstaden i ”Kammaren”. Övriga eldstäder måste besiktas innan användning.

Arrendatorbostad

Även kallad ”Villan”. Ett bostadshus uppfört 1915 med en boyta om 86 m² och biyta om 3 m² enligt fastighetstaxeringsuppgifter. Huset har tämligen enkel standard och har använts för sommarboende under senare år.

Torpar-/källargrund, stomme av timmer, fasad av masonit/trä, kopplade fönster samt tak med betongpannor. Uppvärmning sker med vattenburet värmesystem (kökspanna och elpatron, systemet är fyllt med glykol). Vatten och avlopp gemensamt med mangårdsbyggnaden.

Nedre plan: Entré/hall. Vardagsrum med kakelugn. Sovrum. Kök med kökspanna, vedspis, kylskåp, bänkspis samt skafferi. Groventré. Wc.
Övre plan: Trapphall. Två sovrum. Två snedgarderober.

Källare: Under del av huset. Hydrofor, radonavskiljare samt vattenreningsanläggning (fungerar ej).

Idag sker sotning regelbundet av kökspannan. Övriga eldstäder måste besiktas innan användning.

Energideklaration

Energideklaration för mangårdsbyggnaden är beställd.

Driftskostnader

Driftskostnad ca 58 000 kr/år som fördelas enligt följande: försäkring ca 8 000 kr (enbart bostadshusen), el inkl. uppvärmning ca 35 000 kr, avlopp ca 2 000 kr, renhållning ca 2 500 kr, sotning ca 2 000 kr samt fastighetsavgift ca 8 500 kr.

Ekonomibyggnader

Drängstuga

Äldre byggnad av trä med lertegeltak. Entré/hall. Vardagsrum med vacker Smålandsspis. Kammare (även kallat ”Museet”) med öppen spis. Övre plan har två utrymmen. Byggnadsarea ca 45 m². I byggnaden finns ett stort antal äldre föremål som gamla verktyg, redskap, spinnrockar m.m. Dessa kommer att lämnas och tillfaller köparen.

Ladugård

Uppförd av trä/timmer med plåttak. Byggnadsarea ca 600 m². Äldre djurdel, f.d. mjölkrum, förrådsutrymmen, vagnsskjul samt ränne. Ladugården är troligen uppförd på 1890-talet.

Magasin

Fint och välbevarat magasin i tre plan. Uppfört av timmer med tak av betongpannor. Utgörs av förråd, bod och magasindel. Byggnadsarea ca 50 m². Även här finns ett antal äldre föremål som kommer att kvarlämnas såsom stenmangel m.m.

Garage

Murad byggnad med plåttak. Byggnadsarea ca 35 m². Uppförd på 1960-talet.

Brygghus/svinhus

Sammanbyggt med garaget. Delvis murade väggar och tak med betongpannor. Utgörs av f.d. svinhus, brygghus samt utedass. Byggnadsarea ca 75 m².

Vedbod

Byggnad av trä med tegeltak. Rivningsfärdigt skick.

Stenkällare

Är i sämre skick. Tak med betongpannor.

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Åke Gustavsson i augusti 2022. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 105,4 ha och virkesförrådet
16 470 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 35 %, gran 57 % samt löv 8 %. Bonitet 7,3 m³sk/ha.

Skogsmarken är relativt sammanhållen och lättåtkomlig via ett bra vägnät. Skog i alla åldersklasser finns representerade, med viss tyngdpunkt på skog i åldern 40-50 år. Fastigheten får anses vara välskött och har så varit under många år.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken består av ca 13 ha åker och ca 8 ha bete. Marken är skriftligen upplåten till 2024-12-31. Arrendeavgift 4 200 kr/år exklusive moms.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen.

På fastigheten finns sedvanligt vilt som älg, rådjur, hare, räv och vildsvin.

Rättsförhållande

Fastighet

Aneby Lommaryds-Sköldseryd 1:2, 1:5

Ägare

Maria Nyström 1/2
Helena Eliasson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 105,4 ha
Myr/kärr/mosse 9,2 ha
Inägomark 22,4 ha
Väg och kraftledning 2,1 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 139,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 423 000 kr
Skogsmark 5 632 000 kr
Skogsimpediment 9 000 kr
Tomtmark 105 000 kr
Bostadsbyggnader 1 024 000 kr
Ekonomibyggnader 123 000 kr
Summa: 7 316 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 24 300 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier