Skräddarns

Nu finns möjligheten att förvärva gården Skräddarns strax söder om Alfta omfattande ca 56 ha mark med bostadshus och ekonomibyggnader.
Areal: 56 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 900 000 SEK
Visning:
22/8 2020
Anmälan till ansvarig mäklare krävs.
27/8 kl 16:00-17:00
Anmälan till ansvarig mäklare krävs.
Nu finns möjligheten att förvärva gården Skräddarns i Rösaberg omfattande ca 56 ha mark med bostadshus och ekonomibyggnader. Ca 46 hektar skog med en volym om ca 5 800 m³sk och 4 ha åker/betesmark. Goda jaktmöjligheter med jakträtt i 2 viltvårdsområden.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (57)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostad i 1,5 plan med källare. Boarea om 135 kvm enligt taxeringsinformationen. Byggnaden är ursprungligen uppförd på 1700-talet. Under senare tid har mestadels yttre renoveringsarbeten skett. År 2010 genomfördes tilläggsisolering och byte av tak. 3-glasfönster installerades mellan 2007-2011. Uppvärmning via bergvärme installerad 2010 med värmepump, IVT PremiumLine x11, placerad i källaren. Solfångare finns installerad och sammankopplad med bergvärmeanläggningen. Fastigheten har vatten via egen djupborrad brunn, sandfilter finns installerat. Enskilt äldre avlopp med enkammarbrunn.

Nedre plan: Trapphall/entré. I anslutning till hallen finns wc/dusch och trappa till källare samt övre plan. Rymligt kök med utsikt över åkermarken. Köksinredning av äldre standard (vedspis med eldningsförbud). Nedre plan inrymmer även vardagsrum samt en matsal.

Övre plan: Möblerbar trapphall. 3 sovrum. Garderober och skrubb med förvaringsmöjligheter.

Källare: Under större delen av byggnaden. Tvättstuga/ duschrum med wc. Rum med den gamla frånkopplade vedpannan. Rum med värmepump och förvaringsutrymmen. Källaren är omdränerad för ca 30 år sedan. Nuvarande ägare har noterat fuktgenomslag i källargolvet vid ett fåtal tillfällen vid extremt regnväder.

Bostaden har ett trevligt läge med vacker utsikt över åker- och betesmark.

Energideklaration

Energideklaration är utför av Anticimex i juli 2020.

Driftskostnad

Redovisade driftskostnader är en uppskattning beräknad på nuvarande ägares förbrukning.

Elförbrukning, ca 13 500 kWh ca 20 000 kr
Renhållning 2 200 kr
Slamtömning 1 200 kr
Försäkring villa 5 500 kr
Väghållning 700 kr
Totalt 29 600 kr

Tillkommer fastighetsavgift om fn ca 3 700 kr / år.
Nuvarande ägare har även en lantbruksförsäkring, avgift fn 8 194 kr samt brandförsäkring skog 549 kr.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns ett flertal ekonomibyggnader. Närmast bostadshuset ligger bryggstugan som nu används som förvaringsutrymme. Mot byvägen finner vi en stor timrad lada samt den gamla ladugården som nu inrymmer gårdsverkstad. I västra delen av tomten finns vedbod/hobbyverkstad. I skogskanten finns ett större maskingarage med delvis gjutet golv. Utöver detta finns ytterligare ett antal ekonomibyggnader såsom härbren och lador, de flesta uppförda i timmer.

Byggnader Räfsabo

I Räfsabo vid sjön Räfsens strand finns en enklare stuga/arbetsbod samt en timrad lada.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens inägomark uppgår enligt bifogad skogsbruksplan till 3,9 ha. Marken är välarronderad och belägen i anslutning till brukningscentrum. Inägomarken är för närvarande utarrenderad.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog, Hans Einarsson, under maj månad 2020. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår totalt till 46,1 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 5 800 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 126  m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,3 m³sk. Av virkesförrådet utgör 63 % tall, 33 % gran och 15 % löv.   Ca 3 500 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Skogsskiftet i Räfsabo ingår i Mållångsbo viltvårdsområde om ca 900 ha. Hemskiftet samt skogsskiftet sydväst om Mossbo ingår i Alfta Södra viltvårdsområde om ca 21 000 ha. Inom båda områdena bedrivs småviltsjakten självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. För kartor och mer information gällande Alfta Södra viltvårdsområde se viltvårdsområdets hemsida www.alftasodravvo.se.

Nyckelbiotoper/naturvärden

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop. Biotopen är belägen i Räfsabo i anslutning till Räfsabäcken, avdelning 39 enligt skogskartan och består av ett område om ca 1,8 ha.

Vägar

Fastigheten har del i Mållångens samfällighetsförening (Ovanåker Mållångssta GA:4) och Grannäsvägarnas samfällighetsförening (Ovanåker Alfta Kyrkby GA:11). Vägen som går norr om och genom Skyttmyran är enskild och skötts av berörda markägare. Stickvägen som leder fram till avdelning 20 enligt skogskartan är nybruten och syns därför ej i fastighetskartan.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

OVANÅKER ALFTA KYRKBY 20:7

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 57,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 46,1 ha
Åkermark 3,9 ha
Myr/kärr/mosse 2,8 ha
Övrigmark 3,0 ha
Summa: 55,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 44 000 kr
Skogsmark 2 857 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Tomtmark 93 000 kr
Bostadsbyggnader 400 000 kr
Ekonomibyggnader 49 000 kr
Summa: 3 447 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 62 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Fastighetsmäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning