Budgivning pågår!

Skräddars

Gård i Ämnebo utanför Edsbyn
Areal: 8 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 200 000 SEK
Vackert belägen gård i Ämnebo strax öster om Edsbyn. Fastigheten omfattar ca 8 ha mark med bostadshus och flera ekonomibyggnader.

Budgivning

Budgivare 1 2 200 000 SEK 2023-09-16   kl. 18:42

Välkommen till gården Skräddars som ligger vackert belägen i Ämnebo några km öster om Edsbyn. Gården har ett öppet och soligt läge med utsikt över det kringliggande åkerlandskapet. Gården lämpar sig väl för djurhållning med häststall och lösdrift samt betesmark i direkt anslutning till gården. Totalt ca 8,2 hektar mark, varav 5,9 hektar inägomark och 1,6 hektar produktiv skogsmark. Stor och inramad trädgård med goda odlingsmöjligheter. Fastigheten ingår i Ovanåkers södra viltvårdsområde som omfattar ca 9 000 hektar jaktmark.

Välkommen på visning

23Sep
Lör 14:00
Bokad visning - Anmälan sker till mäklaren via mail eller telefon.
Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Skräddars

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 37 bilder
Visa alla 37 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Huvudbyggnad

Bostadshus i 2-plan med källare. Boarea om 135 kvm och biarea om 70 kvm enligt taxeringsinformationen. Beräknad bostadsarea enligt planritning om 158 kvm.

Byggnaden är uppförd på en uppmurad källarplan med en stomme av timmer som utvändigt är klädd med stående träpanel under ett äldre tegeltak. Huset har övervägande tre-glas isolerfönster som nyligen installerats. Liten farstukvist vid huvudentrén, dubbla källaringångar, stenlagd uteplats och rymlig balkong ovan entrén

Bostaden har vattenburen uppvärmning via en JÄMÄ kombivedpanna med ackumulatortankar och elpatron installerad 1999. Oanvänd solslinga finns i en av tankarna. I byggnaden finns även en fungerande kamin och vedspis. Fastigheten har kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden är ansluten till fiber (Helsingenet).

Byggnadens nedre plan inrymmer entréhall med trapp till övre plan, separat wc, allrum under ombyggnad till kök (ej färdigställt), kontor, rymligt vardagsrum med goda sittmöjligheter och ett mindre rum med källartrappa. Övre plan inrymmer hall, badrum med wc och dusch, kök med matplats och tre sovrum. Källarplan inrymmer pannrum, gym, tvättstuga, matkällare och förvaringsutrymmen.

Bostaden har öppet läge med utsikt över det kringliggande åkerlandskapet. Inramad och rymlig trädgård med träd och buskar samt odlingsmöjligheter.

Energideklaration

Energideklaration utförd av Anticimex. Kontakta ansvarig mäklare för att ta del av protokollet.

Besiktning

En överlåtelsebesiktning är utförd av Anticimex. Kontakta ansvarig mäklare för att ta del av protokollet.

Driftskostnader

Nedan redovisade driftskostnader är uppskattade baserat på nuvarande ägares förbrukning för år 2022 med 2 personer i hushållet.

Elförbrukning inkl värme: ca 26 000 kr (15 700 kWh)
Renhållning: ca 4 008 kr
Vatten: ca 8 880 kr inkl. extra abonnemang till gårdshuset
Vägsamfällighet: ca 1 300 kr
Försäkringskostnad bostad: ca 7 544 kr
Totalt: ca 47 730 kr

Tillkommer fastighetsavgift om för närvarande 2 625 kr/år.

Uppvärmning med egen ved om ca 35 kubik per år.

Gårdshus

Bostadshus i 1- plan med en uppskattad byggnadsyta om ca 70 kvm. Byggnaden är uppförd på en stenlagd torpargrund med en stomme i timmer som utvändigt är klädd med stående träpanel. Byggnaden har ett äldre tegeltak och kopplade två-glas fönster.

Huset har inte nyttjats för boende under lång tid och håller därav en äldre standard och har behov av renovering för att kunna nyttjas som bostadshus. Byggnaden har uppvärmningsmöjligheter via elelement. I byggnaden finns även en järnspis vars funktion är okänd. Kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden har separat abonemang för el och vatten som för närvarande är vilande.

Byggnaden inrymmer hall, badrum med wc, dusch och tvättmöjligheter, kök och två rum.

Ekonomibyggnader

Ladugårdsbyggnad

Ladugårdsbyggnad med en taxerad yta om 375 kvm. Byggnaden är uppförd på stenplintar och gjuten platta med en delvis murad stomme och i övrigt uppförd i trä/timmer, fasad av stående träpanel under ett plåttak. Uppkörsbro och vidbyggt traktorgarage.

Byggnaden inrymmer bland annat häststall med 2 godkända boxplatser, sadelkammare, fd djurstallar för kor, gris och höns, mjölkrum, snickarbod, vedbod, lider, rymlig loge, lösdrift och förvaringsutrymmen.

Gårdsverkstad

Verkstadsbyggnad/carport med en taxerad yta om 80 kvm. Byggnaden är uppförd på gjuten platta med en stomme i trä, fasad av stående träpanel under ett plåttak. Byggnaden inrymmer varmbonad gårdsverkstad om ca 2/3 av byggnadsytan och carport om ca 1/3 av byggnadsytan. Verkstadsdelen värms upp med värmefläkt.

Härbre

Härbre med en uppskattad byggnadsyta om ca 15 kvm. Byggnaden är uppförd på plintar som vilar på gjuten platta med en stomme i timmer under plåttak.

Skog och mark

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 5,9 hektar. Inägomarken består av både åker och betesmark och är fördelat på två områden varav merparten är belägen i anslutning till gården. Åkermarken på skifte 4 enligt skogsbruksplanen är för närvarande muntligt upplåten som betesmark.

Uppställningsplats för lastbilar

På skifte 4 i skogsbruksplanen finns en uppställningsplats för lastbilar enligt en muntlig överenskommelse.

Lada

Ladan som är belägen på skifte 4 i skogsbruksplanen ägs av annan och ingår därmed inte i köpet.

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under augusti månad 2022. Skogsbruksplanen har därefter räknats upp med 1 års tillväxt (tom 2023) av Areal i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiv skogsmarksarealen till 1,6 hektar med ett beräknat virkesförråd om 437 m³sk. Medelboniteten uppskattas till ca 5,5 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på äldre skog.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Ovanåkers södra viltvårdsområde som omfattar ca 9 000 hektar jaktmark. Älgjakten organiseras i älgjaktlag och småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör område av fastigheterna Ovanåker Ämnebo 8:3 och 8:4 som är under fastighetsbildning. Fastighetsbildningen förväntas bli klar i början på september år 2023. Kartor och övrig information i prospektet avser försäljningsobjektet som den kommer att se ut efter efter avslutad fastighetsbildning.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten. Skifte 3 enligt skogsbruksplanen är beläget inom Sässmansområdet som är ett Natura-2000 område. Området omfattar totalt 730 hektar och är ett populärt område för fågelskådning (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Ovanåker Ämnebo Ga:1, vägar som förvaltas av Ämnebo vägsamfällighet.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar/Lån

Fastigheten omfattas av två penninginteckning om totalt 475 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad, inga lån övertas av köparen.

Städning och lös egendom

Bostadshus överlåtes i städat skick. Säljaren kan komma att lämna en del lösöre i ekonomibyggnaderna. Marken och övriga byggnader överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av skog och mark kan ske på egen hand. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda och andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Ämnebo 8:3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 1,6 ha
Inägomark 5,9 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 8,2 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 475 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier