Skräkle

Obebyggd fastighet med god bonitet NO Ljusdal. Förråd ca 700 m³sk.
Areal: 11 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 275 000 SEK
Anbudsdag: 24/5 2019
Fastighet om ca 10 ha förhållandevis bördig skogsmark och en mindre del inägomark vid Skräkle, ca 1,5 mil nordost om Ljusdal. Virkesförrådet anges till ca 700 m³sk. Fastigheten är belägen inom en jaktklubb med en areal om ca 7 500 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (5)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Johan Pålsson på Areal i Ljusdal. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 10,3 ha och virkesförrådet till 761 m³sk. Trädslagsfördelningen är relativt jämnt fördelad på tall, gran och löv med andelar om 41%, 27% respektive 32%. Boniteten är god och anges till 6,6 m³sk per hektar och år.

Skogsvård

Det finns enligt skogsbruksplanen 2,0 ha kalmark efter avverkning utförd under 2018. Ny ägare har att ombesörja och bekosta erforderliga återbeskogningsåtgärder.

Inägomark

Inägomarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 0,7 ha. Marken har ej brukats under senare år.

Jakt

Försäljningsobjektet är beläget inom Mållongs jaktklubb om 7 500 ha. Älgjakten är organiserad i två jaktlag om ca 30-35 personer/jaktlag. Småviltjakt får bedrivas över hela arealen. Ny ägare har att ansöka om medlemskap i jaktklubben. För detta krävs att det finns ytterligare mark att arrendera upp till en total areal om 100 ha. Kontaktperson för Mållongs jaktklubb är Johan Elverstig, ordförande, mobilnr: 070-207 31 43.

Fiske

Fisket administreras av Ljusdals Fiskevårdsområde. Se deras hemsida för vidare information: http://www.ljusdalsfvo.se/

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Norrkämsta 4:5

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 11,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 10,3 ha
Inägomark 0,7 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 11,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 287 000 kr
Åkermark 8 000 kr
Summa: 295 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Senast inkomna fastigheter till försäljning