Skrovensborg skog

Naturskön skog med lång strandlinje mot sjön Orlången.
Areal: 5,7 ha
Kommun: Huddinge
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 31/5 2022
Nu ges möjlighet att förvärva Skrovensborg skog, ett naturskönt skogsskifte vid tätorten Vidjas södra gräns. Fastigheten har en total areal om 5,7 ha samlat i en ägofigur med lång strandlinje mot sjön Orlången. Till fastigheten hör 4,1 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 1 051 m³sk.

Skogsskiftet säljs samtidigt med en intilliggande gård.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder (12)

Foto: Marcus Hallenberg, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken inventerades i september 2021 av Per Larsson. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 4,1 ha med ett virkesförråd om 1 051 m³sk vilket ger ett medeltal på 256 m³sk/ha. Åldersklassfördelningen är ojämnt fördelad med en stor andel skog äldre än 100 år. Medelboniteten bedöms till 6,7 m³sk/ha. Trädslagsfördelning är 27 % tall, 56 % gran och resterande del löv. Under planperioden föreslås föryngringsavverkningar om 935 m³sk. Hela arealen skog har målklassen PG med målet att producera avverkningsbar skog med generell hänsyn till natur och kulturmiljön. För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Jakt

I området förekommer vildsvin och älg i varierande omfattning, detta utöver vanligt småvilt. Fastigheten ingår idag inte i något älg- eller kronskötselområde.

Fiske

Sjön Orlången har en yta om ca 2,58 kvadratkilometer, är som djupast 10,2 meter och ingår i Tyresåns sjösystem där den är den näst största sjön. Orlången är känd för sitt goda gös- och gäddfiske. Vidare finns det även kräftor i sjön, detta utöver vanlig insjöfisk.

I en utredning avseende rätt till fiske i sjön Orlången från Stadsingenjörskontoret Huddinge kommun, daterad 1985-12-03 och med diarienummer U8:16/85, konstateras att fastigheten Huddinge Lissma 4:43 anses ha rätt till enskilt fiske inom ett vattenområde i Orlången. Detta omnämns på sidan 7 och 13 i utredningen. Utredningen är inte juridiskt bindande, för det krävs det en fastighetsbestämning.

Närområdet

Vidja är ett fritidsområde i Huddinge kommun. Området ligger beläget vid sjön Orlångens östra strand. Med start 2022 påbörjar Huddinge kommun en upprustning och utbyggnad av gatunät, fiber, tele och elledningar i området. I samband med detta kommer också vatten- och avloppssystem att byggas ut. Utbyggnaden sker i etapper. Skälet till utbyggnaden är att Vidja fått allt fler permanentboende.

Rättsförhållande

Fastighet

Huddinge Lissma 4:43

Ägare

Margareta Drettner 1/5
Börje Drettner dödsbo Db 4/5

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 6,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 4,1 ha
Impediment 1,6 ha
Summa: 5,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2021
Skogsmark 199 000 kr
Skogsimpediment 13 000 kr
Summa: 212 000 kr

Inteckningar

Fastigheten är intecknad med ett skriftligt pantbrev om totalt 260 000 kr. Detta skriftliga pantbrev kommer överlämnas till en köpare på tillträdesdagen. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Jag är intresserad av fastigheten Skrovensborg skog och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning