Skuggarvet

Skog om 17,5 ha produktiv skogsmark, 2 100 m³sk. Jakt på 3 500 ha.
Areal: 18 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 950 000 SEK
Anbudsdag: 15/6 2022
Skogsfastighet i tre skiften varav 2 högt och vackert belägna vid väg i Skuggarvet. 17,5 ha produktiv skogsmark och virkesförråd om ca 2 100 m³sk. Jakt på 3 500 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder (10)

Foto: Mona Geprägs, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 17,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2 101 m³sk, vilket motsvarar ca 120 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 38 % av virkesförrådet medan gran har 47 % och lövträd har 16 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 100 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Mellanskog under oktober 2021. Skogsbruksplanen anger att ca 950 m³sk utgör skog i avverkningsbar ålder. Det finns ingen obehandlad kalmark.

Natur och kultur

Fastigheten berörs inte av några registrerade fornlämningar, nyckelbiotoper eller höga naturvärden. Avdelning 8 och 9 enligt skogsbruksplanen berörs av en registrerad sumpskog. Källa: SeSverige.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Sundborns västra vvo, ca 3 500 ha. Tilldelningen av älg för jaktåret 21/22 var 5 stora + 5 kalvar. Kontaktperson; Robin Norberg, Sundborn, 070 641 31 22.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränserna kommer ej att utföras.

Övrigt

Högt och vackert belägen fastighet i Skuggarvet. Två skiften vid väg.

Driftskostnader

Uppskattad försäkringskostnad ca 2 500 kr/år.

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Skuggarvet 6:5

Ägare

Barbro Sundberg 1/2
Hans Sundberg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 18,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,5 ha
Myr/kärr/mosse 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 18,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 185 000 kr
Åkermark 48 000 kr
Skogsimpediment 14 000 kr
Summa: 247 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning