Skyllbäck & Slättene

Skog i Sysslebäck
Areal: 98 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 8/12 2022
Yngre och medelålders skog med god tillväxt. Jakt i Ovansjö viltvårdsområde.

Yngre och medelålders skog med god tillväxt. Virkesförrådet är bedömt till 11 600 m³sk varav cirka 7 000 m³sk i G1/R2. Jakt i Ovansjö viltvårdsområde.

Kontakta Areal

Bengt Walan

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Skyllbäck & Slättene

Bengt Walan

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-693 20 10

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Foto: Bengt Walan, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Cirka 0,4 ha inägomark vid väg nr 62.

Skogsmark

Skog i fem områden med förhållandevis god bonitet. Den produktiva skogsmarken utgör cirka 92 hektar och är grandominerad. Virkesförrådet bedöms vara cirka 11 600 m³sk med växtliga yngre och medelålders bestånd. Drygt nio hektar utgörs av oföryngrad mark. Skogen beskrivs i två skogsbruksplaner; en för respektive fastighet.

Ett enkelt uthus är beläget i bestånd nr 44 vid väg nr 62.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheterna.

Jakt

Jakten är upplåten för Skyllbäck 1:271 i ett tillsvidareavtal med en avgift på 1 000 kr per jaktår. Ingår i Ovansjö viltvårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Skyllbäck 1:271 och Slättene 1:141

Ägare

Anne Lise Källkvist 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan Skyllbäck 81 ha och Slättene 16,7 ha. För mer information se prospekt.

Taxeringsvärde

Delvis bedömda värden för Skyllbäck 1:271 på grund av en nyligen genomförd delavyttring. Skyllbäck 1 568 000 kr och Slättene 400 000 kr. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Det finns ett datapantbrev på 40 000 kr i Skyllbäck 1:271. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för köpare. Fastigheterna är belägna i ett omarronderingsområde. Ansökan om tillstånd görs efter att köpekontrakt har upprättats mellan köpare och säljare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Bengt Walan
Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Skyllbäck & Slättene & vill bli kontaktad

Mäklaren för Skyllbäck & Slättene kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier