Släppträsk

Obebyggd fastighet med egna sjöar. Produktiv skogsmark om 25,6 ha. Jakt på 3 400 ha.
Areal: 85 ha
Kommun: Malå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 550 000 SEK
Anbudsdag: 30/9 2020
Skogsfastighet utan byggnader om ca 85 ha med flera egna sjöar och vidsträckta våtmarker. Fastigheten är belägen mellan Kristineberg och Malå. Förvärv ger jakträtt i viltvårdsområde om ca 3 400 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder (29)

Foto: Jörgen Burstedt, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplan är upprättad 2012 av Skogsstyrelsen. Planen är uppdaterad med avseende på utförda åtgärder sedan planens upprättande samt har tillväxtberäknats till och med år 2020. Fastigheten består av tre skiften med en total areal om 84,7 ha enligt skogsbruksplan varav 25,6 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår sammanlagt till 2 891 m³sk och är i huvudsak fördelat på tallskogar äldre än 40 år. Boniteten uppgår till 3,1 m3sk per ha.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten.

Jakt

Jakträtt följer för ny ägare. Fastigheten ingår i Släppträsk VVO om ca 3 400 ha med möjlighet att jaga både småvilt och älg. Älgjaktlaget har för närvarande 2 vuxna och en kalv att skjuta.

Vägar

Fastighetens södra skifte nås via Sågarvägen eller Ullustalsvägen som ägs och underhålls av Sveaskog. Vägarna kan nyttjas för brukandet av fastigheten. Vid virkestransporter krävs en anmälan till ägaren och en avgift utgår för transporterad virkesvolm och nyttjad väglängd. Från Ullustalsvägen leder en enklare traktorväg fram till fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

MALÅ SLÄPPTRÄSK 1:29

Ägare

Ulf Jonsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 82,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 25,6 ha
Impediment 53,6 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Vatten 4,9 ha
Summa: 84,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 279 000 kr
Skogsimpediment 52 000 kr
Summa: 331 000 kr

Inteckningar

Det finns en penninginteckning om sammanlagt 40 000 SEK.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger belägen inom glesbygdsområde varför förvärvstillstånd kan erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Kostnaden för fysisk person att ansöka om förvärvstillstånd uppgår till 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Fastighetsmäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Jag är intresserad av fastigheten Släppträsk och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning