Småängsgården - arrende

Nu ges möjlighet till jordbruk och boende i naturreservatet Björnö genom gårdsarrende.
Areal: 60 ha
Kommun: Värmdö
Objektstyp: Arrende
Areal i Stockholm har nu på uppdrag av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län att förmedla ett gårdsarrende beläget på den sydöstra udden av Ingarö i naturreservatet Björnö. Här erbjuds en ny arrendator ett vackert boende med möjlighet att forma ett skärgårdsjordbruk och mer därtill mitt i ett av skärgårdens mest besökta naturreservat. Förutom jordbruksarrendet ingår även en uthyrningsverksamhet för två torp inom reservatet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Uppsala
Salagatan 18 A
753 30   Uppsala
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder (24)

Foto: Bosse Lind samt Skärgårdsstiftelsen.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Arrendatorbostad

Arrendatorsbostaden är från 1989 och uppförd i två plan i träregelstomme med locklistpanel på torpargrund. Sadeltak beklätt med 2-kupigt tegel. Kopplade fönster. Uppvärmning med el och vedpanna (Albinpanna) från 1988 samt en ackumulatortank om 2 x 500 liter. Vatten tas från en brunn i gårdscentrum där pumpen är från 2021. Enskilt avlopp från 2019.

Byggnadens har en boyta om 144 kvm. På bottenplan finns ett modernt kök, hall, helkaklat badrum med dusch, ett mindre kontor, vardagsrum, liten tvättstuga, groventré samt pann- och strykrum. Vidbyggt arrendatorsbostaden finns en garagedel samt en inglasad altan. På övervåningen finns det hall med utgång till balkong, tre sovrum, kontor, WC samt klädkammare.

Energideklaration

Ej utförd, men beställd.

Hyresavtal

Ett krav är att arrendatorn även skall bedriva uthyrningsverksamhet under sommarhalvåret för två stugor inom reservatet, Norrviken och Ramsviken. Stugorna skall hyras ut på korttid, i första hand till friluftsorganisationer och liknande grupper och i andra hand till allmänheten. För hyresavtalet ska ett separat anbud läggas.

Lägerplatser finns i nära anslutning till stugorna och lägerverksamheter hyr ofta både stugor och lägerplats, varför Skärgårdsstiftelsen prioriterar sökanden som även vill driva lägerplatserna. Särskilt nyttjanderättsavtal för lägerplatserna avtalas. Grönytorna för läger är även öppna som tältplatser för allmänheten.

Norrviken

Norrviken är ett charmigt torp med några tiotal meter ner till vattnet. Stugan har en boyta om 35 kvm och rymmer ett stort rum med matplats och öppen spis, en sovalkov med våningssäng samt ett litet kök för enklare matlagning med en vedspis och gasolplatta. I en angränsande del finns ett gasoldrivet kylskåp och utedass. Altan mot sjösidan med tak. Byggnaden saknar indragen el, vatten och avlopp. El i begränsad utsträckning går att få från en solpanel. Vatten finns i brunnen utanför huset. Brunnen nyttjas även av besökare i reservatet.

Ramsviken

Ramsviken är en charmig stuga och ligger i precis närhet till vattnet. Stugan har en boyta om 80 kvm fördelat över fyra rum med kök varav två sovrum. Köket med matplats har enklare utrustning för matlagning med vedspis, gasolplatta och ett gasoldrivet kylskåp. Diskbänken är placerad utomhus. Indragen el, vatten och avlopp saknas. Solceller driver en fläkt som delvis värmer upp nedervåningen. Vatten finns i brunnen utanför huset. Brunnen nyttjas även av besökare i reservatet.

Ekonomibyggnader

Vagnslider och verkstad

Byggnaden har en byggnadsyta om cirka 20 x 6 meter och är uppförd i träregelstomme med locklistpanel på grusat golv under sadeltak beklätt med plåt. Verkstadsdelen är varmbonad och har ett gjutet golv. Ett fack kommer fortsatt att tillhöra Skärgårdsstiftelsen.

Ladugård

Ladugården har en byggnadsyta om cirka 32 x 8 meter och är uppförd i trästomme med stående brädpanel på betonggolv under sadeltak beklätt med plåt. I byggnaden finns en ligghall med plats för 10-12 kor, ribbgolvstork för stråfoder, häststall med två ponnyboxar, fårhus med plats för 12-15 tackor samt hönshus. I anslutning till norra långsidan finns en gödselplatta.

Vagnslider

Byggnadsyta om cirka 22 x 10 meter. Byggnaden är uppförd i stolpkonstruktion på betongplintar under självbärande plåttak. Grusat golv.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken är belägen i ett kustpåverkat småbrutet jordbrukslandskap med ett flertal skiften varav några större. Jordarna domineras huvudsakligen av lera. Enligt arrendekontraktet uppgår arealen åkermark till ca 9 ha och arealen betesmark till ca 11 ha.

Åkermarken ska brukas för vallproduktion med tillämpad växtföljd och betesmarken inklusive den övriga marken innanför stängsel ska hävdas genom att årligen betas av ett erforderligt antal djurenheter. Bete ska ske främst med nötkreatur och får.

EU-stöd på all areal och med full beläggning i stallar på nötkreatur och tackor bör uppgå till ca 65 000 kr årligen.

Övrigt

Till arrendet hör det enligt arrendekontraktet 40 ha övrig mark. Denna mark finns belägen i anslutning till betesmarken och är stängslad. Marken ska betas årligen. Den övriga marken är ej godkänd för EU-stöd.

En båtplats ingår för arrendatorn på Skärgårdsstiftelsens brygga vid Sjövistet ca 500 meter från gårdscentrum.

Området

Björnö är en halvö som ligger längst ut på Ingarö i Värmdö kommun. Halvön är med sina badstränder, naturliga hamnvikar och lenslipade klippor tillsammans med den vackra naturen och gamla kulturbygden ett lättillgängligt sommarparadis som bekvämt nås från Stockholm. Till Björnö tar du dig enkelt för en dagsutflykt, antingen med bil eller buss från Slussen. Eller med båt till någon av de många naturhamnarna.

Historik

Omgivningarna runt Björnö var bebodda redan under stenåldern. Reservatets område brukades tidigt som utmark till Björnö gård. På 1500- och 1600-talen nyttjades marken för bete och visst åkerbruk, man tog vedbrand och fiskade. Den första kartan över Björnö upprättades 1701 och då finns angivet fyra torpställen. Det var Björnö Torp, Småängen, Ramsviken och Eknässundet. Här levde människor under mycket små omständigheter, självhushållet och mångsyssleriet var ett livsvillkor. Man ägnade sig åt småjordbruk, skogsarbete, fiske och hantverk. Under Rysshärjningarna 1719 brändes Björnö Gård och sannolikt även torpen. År 1860 var hela 30 personer mantalsskrivna på Björnös fyra torp. All tillgänglig mark odlades upp och från denna tid finns spår i reservatet i form av åkerlyckor, odlingsrösen, stengärdsgårdar och fruktträd etc. Dessa utmarker har sedan dess övergivits som odlingsmarker och till stora delar vuxit igen. Under andra världskriget gjordes ett nytt försök att befolka Björnön. Det planerades för en stor exploatering med syfte att här skapa ett nytt Saltsjöbaden. Men projektet övergavs. Det sista jordbruket på Björnö upphörde vid tiden för andra världskriget, därefter skedde visst bete av några inägor med kor. Mellan 1960-talet fram till början av 1980-talet låg inägorna helt utan vård och underhåll. Skärgårdsstiftelsen började iståndsättning av markerna 1983. Samma arrendator har brukat markerna sen 1991. Idag är mangårdsbyggnaden på Småängsgården den enda åretruntbostaden i reservatet.

Rättsförhållande

Fastighet

Värmdö Björnö 1:512, del av

Ägare

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 1/1

Areal

Enligt arrendekontraktet uppgår arealen åkermark till ca 9 ha och arealen betesmark till ca 11 ha samt arealen övrig mark till 40 ha.

Taxeringsvärde

Då förmedlingsobjektet är ett gårdsarrende anges inte taxeringsvärdet.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-10-14
För mer information se prospektet.

Karta

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Småängsgården - arrende och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning