Smeatorp

Mindre gård utanför Anderstorp, belägen vid Kärvens östra strand.
Areal: 17 ha
Kommun: Gnosjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 000 000 SEK
Visning:
14/9 kl 16:00
Anmälan till visning sker till mäklare Per Josefsson.
Med naturskönt läge vid sjön Kärvens östra strand ligger gården Smeatorp, c:a 10 km söder om Gnosjö. Gårdsdel vackert belägen med två mindre bostadsbyggnader med den intilliggande öppna marken som sträcker sig ner till sjön. Övriga byggnader i form av en äldre ladugård, delvis inredd med charmig festlokal samt ett flertal garage/förrådsbyggnader. Båtplats och trevlig grillplats intill sjön. Skogsmarken ligger i direkt anslutning till gårdsdelen. Total areal om c:a 17 ha varav 10 ha skogsmark, 2 ha öppen mark samt 4 ha mosse.

Fastigheten är något för dig som söker en mindre gård med sjöläge med möjlighet till jakt och fiske. Antingen för permanent-eller fritidsboende.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (31)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Byggnaden är ursprungligen uppförd i mitten av 1800-talet i 1,5 plan med stomme av timmer. I början av 1960-talet gjordes en tillbyggnad i form av boendedel och källare samt garage. Byggnaden har tvåglasfönster och takbeklädnad av betongtegel, taxerad boyta om 108 m² och biyta om 30 m². Uppvärmning sker med vattenburet system med jordvärmeanläggning från 2014. Vatten från djupborrad brunn, enskilt avlopp i äldre 3-kammarbrunn gemensam för båda bostadsbyggnaderna (dispens från kommunen fram till 2024). På senare år har eldning i byggnadernas murstockar ej skett varför besiktning krävs före nyttjande. Gemensam elmätare för samtliga byggnader.

Fiberanslutning finns för närvarande ej.

Nedervåningen omfattar entré in till trapphall. Kök med enklare standard, renoverat badrum med klinker och kakel inrymmande dusch/wc samt tvättmaskin. Därutöver finns tre rum samt en inbyggd uteplats i söderläge.

På övervåning finns två rum samt en balkong i söderläge över uteplatsen.

Källardel med pannrum, förråd samt garage.

Sidobostad

Charmig byggnad i trevlig stil med glasveranda och uteplats. Uppförd 1926 på torpargrund, fasad av träpanel och tak av betongtegel. Inrymmer kök, sovrum och allrum samt enklare våtrumsdel.

Övre plan utgörs av oinredd vind. I anslutning till byggnaden finns en jordkällare. Taxerad boyta om 50 m² och biyta om 4 m². Uppvärmning med direktverkande el samt luftvärmepump.

Gemensam vattentäkt och avlopp med huvudbostad. Bostaden har under senare år varit uthyrd. Hyresgäst är uppsagd och kommer att vara avflyttad på tillträdesdagen.

Energideklaration

Då säljaren ej nyttjat byggnaden som permanentbostad kommer ingen energideklaration att upprättas.

Driftskostnader bostadshus

Uppvärmning inkl. hushållsel: c:a 28 000 kr
Försäkring: c:a 10 000 kr
Renhållning: 4 800 kr

Ovanstående kostnader avser båda bostäderna och avser nuvarande ägares nyttjande och brukande som fritidsbostad samt hyresgästens permanentbostad.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad i trä med takbeklädnad av plåt. Logdel som idag används som förråd, tillbyggd garagedel. I södra delen finns en trevligt inredd samvarodel lämpad som festlokal. El finns indraget, dock ej vatten och avlopp.

Övriga byggnader

- Tre enklare garage/förrådsbyggnader.
- Liten gäststuga/lekstuga.
- Jordkällare
- Utedass

En villavagn på hjul, tillhörande annan ägare, står för närvarande vid fastighetens skogsmark enligt muntlig överenskommelse. Byggnaden är under försäljning och skall borttransporteras så snart klarhet med försäljningen föreligger.

Skog och mark

Betesmark

Den öppna marken utgörs enligt fastighetstaxeringen av ca 2 ha betesmark belägen ner mot sjön. Marken har muntligen upplåtits som bete t.o.m. 2021-12-31. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

På fastigheten finns en av Södra upprättad enklare skogsuppskattning. Enligt uppskattningen har fastigheten en produktiv skogsmarksareal om 10,4 ha med ett beräknat virkesförråd om 1 982 m³sk. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Skogsuppskattningen är baserad på okuläruppskattning vid fältbesök, samt laserdata. Arealer är uppskattade med hjälp av flygbild och gps.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande från och med tillträdesdagen. Fastigheten ingår i älgjaktlag som är anslutet till älgskötselområde. Jakttorn och vakkoja som idag står på fastigheten tillhör annan ägare och ingår ej i försäljningen.

Fiske

Med fastigheten följer ingen egen fiskerätt i Kärven. Fiskekort löses med fiskerätt i Kärven, Hären m.fl. sjöar.

Vägar

Skötsel och underhåll inkl snöröjning av framfartsvägen till fastigheten sköts i egen regi. Någon vägsamfällighet finns ej utan vägens skötsel får ske i samråd med övriga berörda fastighetsägare som nyttjar vägen.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Rättsförhållande

Fastighet

GNOSJÖ KÄRVARYD 1:9

Ägare

Christina Melkersson 1/2
Mariethe Larsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 22,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 10,4 ha
Myr/kärr/mosse 4,1 ha
Inägomark 2,9 ha
Summa: 17,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 24 000 kr
Skogsmark 930 000 kr
Skogsimpediment 22 000 kr
Tomtmark 148 000 kr
Bostadsbyggnader 711 000 kr
Ekonomibyggnader 24 000 kr
Summa: 1 859 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 160 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning