Smedsbyn

Budgivning pågår!
Obebyggd med högt virkesförråd, stor andel slutavverkningsbar skog och jakt i VVO.
Areal: 58 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 495 000 SEK

Budgivning

Budgivare 4 2 710 000 SEK 2021-11-29 kl. 19:11
Budgivare 3 2 700 000 SEK 2021-11-29 kl. 18:01
Budgivare 4 2 660 000 SEK 2021-11-29 kl. 17:45
Budgivare 3 2 650 000 SEK 2021-11-29 kl. 16:42
Budgivare 4 2 600 000 SEK 2021-11-29 kl. 16:37
Budgivare 3 2 550 000 SEK 2021-11-25 kl. 17:18
Budgivare 2 2 500 000 SEK 2021-11-23 kl. 13:54
Budgivare 1 1 968 000 SEK 2021-11-12 kl. 08:53
Obebyggd skogsfastighet med ett virkesförråd om hela 10 583 m3sk varav 6 900 är äldre än 80 år. Älgjakten på fastigheten ingår i Smedsbyns viltvårdsområde vilka jagar på totalt 3 759 ha.
Fastigheten säljs genom öppen budgivning med ett utgångspris om 3 495 000 kronor.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (13)

Foto: Greger Sundkvist, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 54,8 ha och virkesförrådet har uppskattats till totalt 10 583 m3sk. Trädslagsfördelningen är 48% tall, 36% gran och 26% löv. Medelboniteten uppgår till 5,6 m3sk per år. Skogsbruksplanen är upprättad i oktober 2013 av Norra skog. Anders Larsson, Luleå har i oktober 2021 justerat skogsbruksplanen med de åtgärder som är utförda efter 2013. Tillväxt sedan planstart har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheten Smedsbyn 8:11 är ansluten till Smedsbyns viltvårdsområde med en totalareal om 3 759 ha. Deras tilldelning i år är 13 vuxna älgar och 14 kalvar. Smedsbyn 8:8 är inte registrerad i någon licens.

Rättsförhållande

Fastighet

Luleå Smedsbyn 8:8 samt del av 8:11

Ägare

Barbro Livbom 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 54,8 ha
Impediment 0,7 ha
Impediment 0,9 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 0,2 ha
Övrigmark 1,3 ha
Summa: 58,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna Luleå Smedsbyn 8:8 och 8:11 är samtaxerade. Smedsbyn 8:11 är under avstyckning och saknar därför eget taxeringsvärde. När avstyckningen är genomförd kommer Skatteverket åsätta fastigheterna nytt taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Mäklarassistent
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning