Smedsgärde

Äldre bostadshus, ladugård samt ekonomibyggnader. 5 ha skog och 4 ha mark.
Areal: 9 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 200 000 SEK
Anbudsdag: 10/10 2018
Visning:
15/9 kl 10:00-11:00
19/9 kl 17:30-18:30
Lantgård i vackert enskilt läge. Vid gårdscentrum finns äldre bostadshus i sämre skick, rejäl äldre ladugård byggd i vinkel kring stensatt innergård samt ett antal mindre ekonomibyggnader. Runt om gården ligger markerna med jordbruksmarken närmast och runt den finns skogen.

Total areal är 9 hektar varav ca 5 ha skog och 4 ha jordbruksmark. Här finns möjlighet att skapa ett härligt lantligt boende med mark för djurhållning, odling, skogsskötsel och rekreation.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Äldre bostadshus i 1½ plan som är i sämre skick. Huset är byggt i trä med eternit fasad och plåttak och har en vacker naturstenstrappa med smidesräcke.

Byggytan är ca 85 kvm och det finns på bottenvåning hall, kök, fyra rum och köksfarstu. På övervåningen är det oinredd vind. Det är vatten från egen grävd brunn. El finns indraget i huset.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Stor äldre ladugård som är byggd i vinkel runt en stensatt gårdsplan. Byggytan för ladugården är totalt ca 300 kvm och den inrymmer fähusdel i sten med äldre inredning. Ovanpå fähus finns ett stort ränne.

El och vatten är indraget. I vinkel till fähusdelen finns vagnslid som är öppet till nock med stora portar. I änden finns garagedel och ovanpå garaget finns sädesmagasin.

Bygganden är uppförd i trä och på tre sidor har fasaden klätts med plåt. Det är tak med eternitplattor.

Jordkällare

Jordkällare med natursten och ovanpå finns vedbod. Vidbyggt till jordkällaren finns ett enkelt vagnslider med dubbla portar.

Hönshus

Byggnaden är uppförd i sten med eternittak. Byggytan är på ca 30 kvm.

Svinhus

Äldre byggnad i sämre skick, ca 25 kvm. Byggnaden används idag som förråd.

Skog och mark

Åker- och betesmark

I ett samlat område i mitten av fastigheten ligger den öppna marken. I den nordvästra delen mot landsvägen är det bra åkermark och längre in på fastigheten vid gården är det betesmark. Idag går det kor och betar på markerna som är muntligt upplåtna till en granne.

Skogsmark

Skogen ligger runt den öppna marken och enligt nygjord skogsinventering utförd av jägmästare Johan Jonsson så omfattar skogen ca 4,7 ha produktiv skogsmark med en skogsvolym på ca 675 m3sk. Det är i huvudsak lövskog på f.d. betesmark och skogen ger möjlighet till skogsskötsel för rekreation men även virke och ved för husbehov.

Jakt

Jakten är tillgänglig för ny ägare vid tillträdet.

Övrigt

Det finns möjlighet att ansluta till fiber via Frillesås östra fiberförening.

Rättsförhållande

Fastighet

KUNGSBACKA SMEDSGÄRDE 1:11

Ägare

Lars Rune Bolin 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 9,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 4,7 ha
Impediment 0,6 ha
Inägomark 3,6 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 9,2 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nyligen avstyckad och har inget eget taxeringsvärde. Den kommer att få typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet).
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Skogsmästare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Smedsgärde och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning