Änga

Gård med skog och öppna marker, mellan Bollnäs och Järvsö.
Areal: 35 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 500 000 SEK
Visning:
21/9 kl 17:00
26/9 kl 14:00
Anmäl deltagande till ansvarig mäklare. Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.
Försäljningen består av två fastigheter vilka är belägna nordöst om Vallsta. Här bor du naturskönt med närhet till ett stort utbud av naturupplevelser, sevärdheter och aktiviteter. Fastigheterna erbjuder bland annat bostadshus, två välvårdade stugor samt mark på Nybovallen. Förutom inägomark om ca 7 ha finns här även skogsmark om dryga 26 ha med ett virkesförråd som, enligt skogsbruksplanen, uppgår till dryga 4 800 m³sk. Fastigheten är belägen inom ett större viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset och f.d. ladugård

Byggnaden är uppförd 1905, delvis i timmer och delvis med regelstomme. Byggnaden är till ca en tredjedel inredd för boende och utgörs i övrigt av före detta ladugård och loge.

Boendedelen rymmer på bottenvåningen hall, kök, vardagsrum med kakelugn, mindre sovrum/kontor samt badrum. Bottenvåningens ladugårdsdel rymmer en varmbonad tvättstuga samt förrådsutrymmen. Tvättstugan är utrustad med tvättmaskin, torktumlare och torkskåp. Köket är renoverat på 1980-talet och badrummet runt 2002.

På den övre våningen finns en hall och ett sovrum. I övrigt utgörs den övre våningen av kallbonad f.d. loge.

Byggnadsarean är ca 216 m²och den taxerade boytan är 120 m² med biarea om 248 m².

Grund – torpar.
Fasad – träpanel.
Yttertak – betongpannor, Jönåker från slutet av 1990-talet.
Fönster – kopplade 2-glasfönster. Fönster i vardagsrum och tvättstuga är bytta 2018.
Värmesystem – direktverkande el samt punktvärme från kakelugn och vedspis. Sotning har utförts regelbundet.
Avlopp – enskilt med 3-kammarbrunn och infiltration anlagt 2017.
Vatten från egen källa.
Radonmätning har utförts utan anmärkning.

Driftskostnader

Uppvärmning och hushållsel, 44 208kr (stuga 2 992kr)
Sophämtning, 1 950kr
Vatten och avlopp (slamtömning 1 ggr/år), 1 094kr
Försäkring, 12 525kr (bagarstuga 1 200kr)
Sotning kakelugn och köksspis, 610kr
Totalt: 60 387kr

Energideklaration

Energideklaration har upprättats 2021-08-24 av Anticimex. ​

Enligt denna har byggnaden erhållit energiklass G​.

Se vidare information i bifogad energideklaration.

Ekonomibyggnader

Garage, förråd vedbod

Invid bostadshuset står en byggnad uppförd i timmer/träreglar med fasad av timmer och brädor. En mindre del har betonggolv och stomme av murade väggar. Takbeklädnad av lertegel.

Torp och timmerlada

En liten bit norr om bostaden finns ett charmigt torp med tillhörande timmerlada. Torpet är uppfört av återvunnet timmer på 70-talet och i mycket gott skick. Byggnaden har använts sporadiskt vid sammankomster. Storstuga med murstock i mitten till vilken en öppen spis och vedspis är anslutna. Sovloft på ca 1/4 av ytan. El finns och vatten kan hämtas med hjälp av en handpump från en uppståndare utanför stugan. Byggandsarean uppgår till ca 40 m². I timmerladan finns ett dass.

Arbrå-Änga 5:28

Arbrå-Änga 5:28 består av en ca 1 000 m² stor tomt belägen inom Arbrå-Änga 5:10 fastighetsgränser (se fastighetskarta). På tomten finns en charmig timmerstuga i mycket gott skick. Stugan är hitflyttad på 70-talet och har tidigare utgjort bagarstuga på fastigheten Arbrå-Änga 5:10. Även i den här stugan finns en murstock till vilken öppenspis och vedspis är anslutna. El saknas medans vatten kan tas m h a handpump från uppståndare utanför.
Byggnadsarean uppgår till ca 29 m². Dass finns i vidstående timmerlada.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i november 2019 av Johan Pålsson, Areal i Ljusdal. Planen har därefter tillväxtberäknats för två tillväxtsäsonger. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 26,3 ha. Virkesförrådet uppgår till 4 832 m³sk vilket ger ett medelförråd om 184 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder framförallt skog i åldersklasserna 40 till 49 samt 60 till 69 år. Medelboniteten är skattad till 5,6 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 177 m³sk/år (6,7 m³sk/ha/år). Trädslagsfördelning; 32% tall, 40% gran, 27% löv och 1% lärk. Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Åker- och betesmark

Inägomarken omfattar enligt skogsbruksplanen 7,2 ha och är väl hävdad. Åkermarken är utarrenderad på ettårigt avtal. Köparen får på egen hand komma överens med arrendatorn om eventuellt avslutande av arrende.

Natur- och kulturvärden

I avdelning 50 finns en kulturhistorisk lämning i form av en fäbod registrerad. Källa. Skogens Pärlor.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Arbrå-Östra viltvårdsområde om ca 21 000 ha. Älgjakten är uppdelad på tre jaktlag, småviltjakt bedrivs enskilt över hela arealen. Kontaktperson för jakten är Tor Jonsson, ordförande, som nås på mobil: 070-334 61 92.

Jakten är utarrenderad till viltvårdsområdet för innevarande jaktår. Ny ägare kan disponera jakten från och med nästkommande jaktår, 2022/23.

Fiske

Fisket i området administreras av Arbrå fiskevårdsförening. Se mer information på www.arbrafvf.se.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Arbrå-Änga 5:10, Bollnäs Arbrå-Änga 5:28

Ägare

Vivi Pettersson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 36,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,3 ha
Myr/kärr/mosse 0,7 ha
Inägomark 7,2 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 35,9 ha

Taxeringsvärde

Arbrå-Änga 5:10
Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020:

Tomtmarksvärde, 125 000 kr
Bostadsbyggnadsvärde, 672 000 kr
Skogsmark, 1 294 000 kr
Skogsimpediment, 7 000 kr
Åkermark, 144 000 kr
Ekonomibyggnad, 18 000 kr
Summa, 2 260 000 kr

Arbrå-Änga 5:28
Typkod 213 (Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020:

Markvärde, 40 000 kr

Inteckningar

I fastigheten Bollnäs Arbrå-Änga 5:10 finns fyra datapantbrev om totalt 135 700 kr uttagna. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning