Sockendal Södergård, del av

Välarronderad åkermark i ett skifte utbjudes till försäljning.
Areal: 10 ha
Kommun: Mjölby
Objektstyp: Åker
Prisidé: 3 200 000 SEK
Anbudsdag: 2/3 2020
Ett välarronderat skifte om ca 10 ha åkermark utbjudes till försäljning mellan Väderstad och Hogstad. Mullrika lerjordar med en mycket god avkastningsförmåga.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vadstena
Storgatan 34
592 30   Vadstena
Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-520 88 91

Bilder (17)

Foto: Johan Westman, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Försäljningen avser ca 10 ha åkermark samlat i ett välarronderat skifte. Jordarten är främst mellanleror med mindre inslag av styvare lera och dungjord. Marken har äldre väl fungerande dränering och en mycket god avkastningsförmåga. Åkermarken har under en lång tid brukats konventionellt med god tillförsel av stallgödsel och med vall i växtföljden. Marken ligger inom tidigare region 1 för gårdsstöd och stödrätter motsvarande arealen ingår i överlåtelsen utan särskilt vederlag. Markkartering är utförd 2017, kontakta undertecknad fastighetsmäklare för tillgång till markkarteringen.

En köpare till marken kommer ges möjlighet till fysiskt brukande av åkermarken från och med våren 2020. Marken tillträds höstplöjd och växtföljden har varit som följer de senaste 5 åren: 2019 vårkorn, 2018 vall, 2017 vall 2016 vall 2015 vårkorn med insådd.

Jakt

Fastighetens jakt disponeras av ägarna själva och blir tillgänglig för ny ägare från och med tillträdesdagen. Förekommande vilt är främst rådjur och övrigt småvilt.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastighet varför en fastighetsbildning måste genomföras. Markområdet bedöms inte kunna bilda ny egen fastighet utan kan endast fastighetsregleras intill fastighet belägen i närområdet inom Mjölby kommun. Kostnaden för lantmäteriförrättning står köparen för. Vid frågor avseende fastighetsbildningen kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Mjölby Sockendal 2:2, del av

Ägare

Margot Andersson 1/2
Stig Andersson 1/2

Taxeringsvärde

Då försäljningen avser del av taxeringsenhet finns inget beslutat taxeringsvärde att tillgå.

Inteckningar

Inga penninginteckningar följer med vid försäljningen. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Fastighetsmäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Jag är intresserad av fastigheten Sockendal Södergård, del av och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning