Söderbodane

Åkermark med mera i Tösse
Areal: 43 ha
Kommun: Åmål
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 150 000 SEK
Anbudsdag: 29/2 2024
Ca 31 ha täckdikad åker och en kräftodling på ca 6 ha. Ekonomibyggnader.

Fristående skifte av Sörbodane gård som tidigare tillhört gården Vitlanda. Ca 31 ha täckdikad åker och en kräftodling på ca 6 ha. Ekonomibyggnader på separat skifte.

Kontakta Areal

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Söderbodane

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Ca 31 ha täckdikad mark med bra arrondering. Bra tillgänglighet, huvudsakligen mellanlera.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på skiftet uppgår till ca 5 ha. Virkesförrådet är beräknat till ca 1100 m³sk huvudsakligen lövskog, s k S3-skog.
Medelboniteten är beräknad till 7,0. Se i övrigt bifogat utdrag ur skogsbruksplan upprättad hösten 2022.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper finns registrerade.

Jakt

All jakt följer fastigheten. All jakt är utarrenderad till 2024-06-30.

Fiskodling

På norra delen av skiftet, ca 5,7 ha, finns en anlagd fiskodling som tidigare använts för kräftodling i kommersiellt syfte. Odlingsområdet är inhägnat och en servicebyggnad finns i anslutning till anläggningen. Till denna del räknas hela området norr om Vitlandaån vilket inkluderar skogsavdelning 75 på ca 1,1 ha.

Ekonomibyggnader

På ett eget skifte i anslutning till vägen finns tre ekonomibyggnader. Två av dom används som maskinförråd och den tredje har varit en servicebyggnad till kräftodlingen. Byggnaderna är delvis uthyrda på årsbasis.

Övrigt

Marken ingår i en pågående lantmäteriförrättning. Det gör att det går att lägga anbud på delar av marken. Lantmäteriförrättningen kan då justeras med hänsyn till detta.

Lämpliga delar att lägga bud på kan vara:
- Åkermarken med viss skog, ca 35,1 ha
- Fiskodlingen med viss skog, ca 6,8 ha
- Ekonomibyggnader på separat skifte, ca 0,6 ha

Rättsförhållande

Fastighet

Åmål Söderbodane 1:4 del av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 4,9 ha
Åkermark 31,3 ha
Fiskemark 5,7 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 42,9 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas då fastighetsbildning ännu ej skett.

Inteckningar

Inga pantbrev kommer att följa fastigheten och inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Åmål

Västra Bangatan 8
662 34   Åmål
Alla objekt från Åmål

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Söderbodane & vill bli kontaktad

Mäklaren för Söderbodane kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier