Söderhögen

Skogsfastighet i södra Jämtland med vattentorn och möjlighet till jakt.
Areal: 227 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 2/11 2020
Denna skogsfastighet är belägen en dryg mil sydväst om Rätan och ca 3 mil från turistorter som Klövsjö och Vemdalsskalet. Fastigheten omfattar ca 164 ha skogsmark med ett virkesförråd om 14 800 m³sk. På fastigheten finns möjligheter till jakt och ett stycke kulturhistoria i form av ett vattentorn vid inlandsbanan samt en enklare skogskoja.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Övrig

Vattentorn

Till fastigheten hör ett stycke kulturhistoria i form av ett vattentorn beläget invid inlandsbanan i Nederhögen. Enligt uppgifter från säljaren ritades vattentornet av Folke Zettervall som var chefsarkitekt på Statens Järnvägar mellan åren 1895—1930. Vattentornets funktion var att fylla på ångloken med vatten. På tornets svarta mätsticka som finns kvar utvändigt, kunde man se hur mycket vatten som fanns inuti tornets tank. Utanför tornet ligger bl.a. en del gamla kolkorgar kvar.

Koja

Per-Nils-kojan har stått öppen året om för besökare i form av vandrare, skid- och skoteråkare som färdats på den förbipasserande skoterleden. Dess skick är gott och inuti finns två enkla bäddar, bord och stolar samt en vedkamin. Där finns även en gästpärm där det går att läsa historier om snöstormar, solskensdagar etc från besökande. Man kan även läsa att vintern 1958-59 var den senaste då kojan beboddes av skogsarbetare. Kojan är uppförd i timmer och har ett yttertak av pannplåt.

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheten finns en skogsbruksplan ursprungligen upprättad av Hede Skog och som sedan har ajourhållits för utförda åtgärder och tillväxtberäknats av Holmen Skog i Sveg.

Enlig skogsbruksplanen omfattar fastigheten 164,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 14 820 m³sk, vilket ger ett medelförråd om 90 m³sk/ha. Skogsmarksarealen har sin tyngdpunkt med skog i yngre åldrar men där finns även medelålders och äldre skogar.

Avdelningarna 13, 14 och 16 har frösåtts år 2016 och avdelningarna 11, 30 och 36 har planterats under innevarande år, 2020.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs enligt Skogsstyrelsens webportal Skogens Pärlor av tre nyckelbiotoper som är belägna inom avdelningarna 2, 4, 5 och 24. För avdelningarna 2, 4 och 5 har naturvårdsavtal ingåtts medan avdelning 24 omfattas av biotopskydd. Såväl naturvårdsavtal som biotopskydd innebär att inget skogsbruk får bedrivas inom dessa avdelningar. Totalt omfattar dessa avdelningar ca 13 ha och 1900 m³sk av fastighetens produktiva skogsmarksareal och virkesförråd.

Jakt

Fastigheten är belägen inom tre olika jaktlag men har ingen formell bindning till något av dem. Ny ägare har därför att själv undersöka möjligheten till eventuell samverkan.

Det norra skiftet är beläget inom Klingerslåttens jaktlag som omfattar ca 1500 ha. Kontaktperson är Jan Norling, jaktledare, mobil: 070-376 76 39.

Det mellersta skiftet ligger inom Nederhögens jaktlag om knappt 3000 ha. Kontaktperson är Anders Magnusson, kassör, mobil: 070-348 95 02.

Slutligen så ligger det sydvästra skiften inom Söderhögens jaktlag om ca 2 900 ha. Kontaktperson är Gunno Nilsson, jaktledare, mobil: 070-330 50 45.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Övre Hoans fiskevårdsområde. Se vidare på deras websida: https://www.fiskekort.se/ovrehoan/

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Söderhögen 2:49

Ägare

Inger Lind Berg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 224,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 164,2 ha
Impediment 62,5 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Summa: 227,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 549 000 kr
Skogsimpediment 58 000 kr
Skog med restriktion 17 000 kr
Summa: 4 624 000 kr

Inteckningar

Det finns två penninginteckningar om totalt 200 000 kr uttagna i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Bergs kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning