Södra Sannäs

Högt förråd i Delsbo
Areal: 15 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 7/7 2022
Obebyggd skogsfastighet med medelålders skog. Jakt i Södra Sannäs VVO, ca 2 300 ha.

Skogsskifte med högt virkesförråd, 228 m3sk/ha och god bonitet. Skiftet är beläget vid Nyåker i sydöstra Delsbo. Virkesförrådet uppgår enligt skogsbeskrivningen till ca 3 300 m³sk där huvuddelen av förrådet finns i medelålders skog. Jakten ingår i Södra Sannäs vvo om ca 2 300 ha.

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Södra Sannäs

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Annat

Skogsmark
Skogbeskrivningen upprättades i november 2019 av Urban Larsson, Skogsstyrelsen.
Planen har efter det justerats med aktuell tillväxt av Areal.
Den produktiva skogsmarken uppgår enligt planen till 14,6 ha med ett totalt virkesförråd om 3 330 m³sk, vilket ger ett medeltal om 2280 m³sk/hektar. Trädslagsfördelningen är angiven som 50 % tall, 39 % gran och 11 % björk och övrigt löv. Medelboniteten är hög och angiven till 5,8 m³sk/ha och år.

Nyckelbiotoper
Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden som berör fastigheten.

Jakt
Fastigheten ingår i Södra Sannäs vvo som är ca 2 300 ha. Jaktledare och kontaktperson är Mats Lindberg, sekreterare, 070-491 00 66.

Fiske
Fisket administreras av Dellenbygdens FVO.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Delsbo-Nyåker 1:7

Ägare

Lars Fahlberg 1/2
Mats Fahlberg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 14,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 14,6 ha
Skogsimpediment 0,6 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 15,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 753 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 755 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier