Solbacka

Hästgården Solbacka
Areal: 48 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Hästgård
Prisidé: 4 750 000 SEK
Professionell hästgård med stallar och egen träningsbana för travhästar belägen i Söderomsjön, ca 10 km söder om Edsbyn i Ovanåkers kommun. Fastigheten omfattar ca 48 ha mark med bostadshus och flera praktiska ekonomibyggnader för att bedriva olika typer av hästverksamhet.

Nu finns möjligheten för dig att förvärva en professionell och välhållen hästgård med stallar och egen träningsbana för travhästar med goda träningsmöjligheter. Gården Solbacka är belägen i ett lugnt och ostört läge med egen strandlinje vid sjön Lössnan i Söderomsjön, ca 10 km söder om Edsbyn i Ovanåkers kommun. Fastigheten består av totalt ca 48 ha mark varav ca 13 hektar åker och betesmark samt ca 29 hektar skogsmark som delvis nyttjas som bete. Betesmarken är väl inhägnad och det finns fyra hagar med lösdriftsstall samt en del hagar med eluppvärmda vattenkoppar för åretruntbruk.

På gården finns flera bostadsbyggnader varav huvudbyggnaden är nyrustad och redo för inflyttning samt flera praktiska ekonomibyggnader för att bedriva olika typer av hästverksamhet. Nuvarande ägare har sedan denne övertog fastigheten renoverat och iordningställt ladugårdsbyggnaden som numera inrymmer totalt 23 boxplatser fördelade i tre stall, sadel och selkammare, spolplats för hästar samt allmänna serviceutrymmen. Bygganden inrymmer även tre uthyrda lägenheter för löpande inkomster samt mycket goda förvaringsutrymmen.

För närvarande bedrivs det på gården avel och uppfödningsverksamhet samt träning av travhästar.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Solbacka

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 67 bilder
Visa alla 67 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Huvudbyggnad

Nyrustat bostadshus i 1-¾ plan. Boarea om 125 kvm enligt taxeringsinformationen. Beräknad bostadsarea enligt planritning om 170 kvm.

Byggnaden är uppförd på en stenlagd torpargrund med en stomme av timmer som utvändigt är klädd med liggande träpanel. Byggnaden har ett betongtegeltak och tre-glas fönster.

Vattenburen uppvärmning via kulvert från flispanna belägen i ladugårdsbyggnaden. I vardagsrummet finns även en öppenspis. Byggnaden har enskilt vatten från borrad brunn och avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Fastigheten är ansluten till fiber (Helsingenet).

Byggnadens nedre plan inrymmer rymlig entréhall med trapp till övre plan och badrum med wc och dusch. Rymligt kök med matplats, stort vardagsrum och ett sovrum.

Övre plan inrymmer stor hall/allrum, badrum med wc, dusch och tvättmöjligheter samt tre sovrum varav det större med en stor klädkammare.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för mera information.

Driftskostnader

Byggnaden har rustats och inte nyttjas för boende det senaste året därav saknas underlag för att kunna göra en korrekt sammanställning över de faktiska driftskostnaderna.

Tillkommer fastighetsavgift om för närvarande 3 698 kr / år.

Äldre bostadsbyggnad

Bostadshus i 1-⅓ plan med en uppskattad byggnadsyta om ca 120 kvm. Byggnaden är uppförd på en torpargrund med en stomme i timmer som utvändigt är klädd med stående träpanel. Byggnaden har ett betongtegeltak och enkel-glas med innan fönster. Mindre farstukvist vid entrén och stor altan under tak på baksidan.

Huset har inte nyttjats för boende under lång tid och håller därav en äldre standard och har behov av renovering för att kunna nyttjas som bostadshus. Vattenburen uppvärmning via kulvert från flispannan belägen i ladugårdsbyggnaden. I vardagsrummet finns även en öppenspis som ej är besiktigad och vars funktion är okänd. Byggnaden har vatten från den borrade brunnen och avloppet går till samma trekammarbrunn med infiltration som för huvudbyggnaden.

Byggnadens nedre plan inrymmer entréhall, separat wc (utrivet), kök, vardagsrum och ett rum med trapp upp till övre plan.

Övre plan inrymmer hall, badrum med wc och badkar och tre rum. Under byggnaden finns även en jordkällare.

Frädigs Torp

Äldre bostadshus i 1-½ plan med en uppskattad byggnadsyta om ca 80 kvm. Byggnaden är uppförd på en torpargrund med en stomme i timmer som utvändigt är klädd med stående träpanel. Byggnaden har ett tegeltak och övervägande enkel-glas med innan fönster.

Huset har inte nyttjats för boende under lång tid och håller därav en äldre standard och har omfattande behov av renovering för att kunna nyttjas som bostadshus. Byggnaden saknar modern el, uppvärmningssystem, vatten och avlopp.

Byggnadens nedre plan inrymmer hall, kök och ett rum. Övre plan inrymmer hall och två rum.

På den igenväxande tomten finns även en komplementbyggnad med en uppskattad byggnadsyta om ca 30 kvm. Byggnaden är uppförd på plintar med en stomme i trä under plåttak.

Ekonomibyggnader

Ladugårdsbyggnad

Större byggnadskomplex som tidigare utgjorde ladugårdsbyggnad men som numera bland annat inrymmer stall med totalt 23 boxplatser, personalutrymmen, lägenheter för uthyrning och stora förvaringsutrymmen.

Ladugårdsbyggnaden som ursprungligen är uppförd år 1958 har en uppskattad byggnadsyta om ca 950 kvm. Större delen av byggnaden är uppförd på gjuten platta med en stomme som både är murad, i trä/timmer samt i metall. Utvändig fasad består av både målat tegel samt både liggande och stående träpanel. Taket består av både ett nyare profiltegeltak samt ett äldre eternittak. På framsidan finns en carport med parkeringsmöjligheter för fyra bilar och på baksidan finns den gamla gödselplattan kvar och carport för fodertillredning i anslutning till det ena stallet. Hela bygganden har genomgången och godkänd el och delar av byggnaden värms genom vattenburen värme från flispanna från Tulimax om 80 kW. Årlig förbrukning av flis för uppvärmning är ca 150 kubik.

Stalldelarna
Hästboxarna är fördelade i tre stallar. I den gamla ladugården finns tio hästboxar varav en fölbox som är godkända för kallblod, möjlighet finns att bygga om dessa boxar för att kunna inrymma varmblod. I anslutning finns ett mindre stall med två fölboxar godkända för varmblod. Det nyare stallet, som inrymmer elva hästboxar varav en fölbox är godkända för varmblod och här finns även sadelkammare, selkammare och spolplats för hästar.

I anslutning till stallarna på markplan finns personalutrymmen som omklädningsrum med wc, kontor och fikarum. Här finns även pannrummet med filspannan, tvättstuga och förvaringsutrymmen.

Lägenheterna
I byggnaden finns tre inredda lägenheter för uthyrning som nuvarande ägare har iordningställt. Den första lägenheten om 1 rok, inrymmer hall, allrum med kokvrå samt badrum med wc och dusch. Den andra lägenheten om 2,5 rok, inrymmer hall, kök/vardagsrum, två sovrum och badrum med wc med dusch. Den tredje lägenheten om 3 rok, inrymmer hall, kök, vardagsrum, två sovrum och badrum md wc med badkar. Samtliga lägenheter är förnärvarande uthyrda och har en total hyresintäkt om 12 000 kr i månaden inkl uppvärmning. I byggnaden finns det även möjlighet att göra i ordning två separata övernattningslägenheter om ett rum vardera.

Övriga delar
I byggnaden finns bland annat väl tilltagna förvaringsutrymmen som två oinredda rum, två garageutrymmen samt stora hölogar.

Maskinhall

Enklare maskinhall med en uppskattad byggnadsyta om ca 230 kvm. Byggnaden är uppförd på grusat golv med en stomme i timmer som utvändigt är klädd med plåt under plåttak. Byggnaden inrymmer förvaringsutrymmen för maskiner.

Ligghall 1

Ligghall med en uppskattad byggnadsyta om ca 140 kvm. Byggnaden är uppförd på jordat golv med en stomme i trä/metall som utvändigt är klädd med väggar från lastbilssläp under ett plåttak. Byggnaden inrymmer och är godkänd för 17 hästplatser plus föl.

Ligghall 2

Ligghall med en uppskattad byggnadsyta om ca 65 kvm. Byggnaden är uppförd på jordat golv med en stomme i trä/timmer som utvändigt är klädd med plåt under ett plåttak. Byggnaden inrymmer och är godkänd för 8 hästplatser.

Ligghall 3

Ligghall med en uppskattad byggnadsyta om ca 130 kvm. Byggnaden är uppförd på jordat golv med en stomme i trä som utvändigt är klädd med plåt under ett plåttak. Byggnaden inrymmer och är godkänd för 12 hästplatser plus föl.

Ligghall 4

Ligghall med en uppskattad byggnadsyta om ca 35 kvm. Byggnaden är uppförd på jordat golv med en stomme i trä/timmer som utvändigt är klädd med väggar från lastbilssläp under ett plåttak. Byggnaden inrymmer plats för ca 5-6 hästar.

Övriga byggnader

Utöver ovan nämnda byggnader så finns det även några mindre komplementbyggnader på fastigheten som ett pumphus i trä under plåttak, timmerlada under tegeltak, härbre under tegeltak, timmerlada och flera äldre täktlador. På tomten finns även ett hundhus och en lekstuga som tillhör hyresgästerna.

Skog och mark

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 13,4 hektar. Inägomarken består av både åker och betesmark och är fördelad på flera områden varav merparten är belägen i anslutning till gården. Nuvarande ägare har använt all inägomark som betesmark och all mark är stängslad och indelad i olika hagar varav fyra hagar med lösdriftsstall samt att en del hagar även har eluppvärmda vattenkoppar för åretruntbruk. Även en del av skogsmarken kring gården nyttjas som hag- och betesmark.

Det finns även möjlighet att arrendera ytterligare åker- och betesmark i anslutning till fastigheten.

Rund och rakbana

På fastigheten finns en grusad rundbana om ca 800 meter och en rakbana om ca 500 meter som lämpar sig mycket väl för travträning. I närområdet finns det även gott om både rid och körvägar.

Tält

Det blåa förvaringstältet som är uppställt vid maskinhallen ingår inte i försäljningen.

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under augusti månad 2023.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiv skogsmarksarealen till 29,2 hektar med ett beräknat virkesförråd om 2 047 m³sk vilket ger ett medelförråd om 70 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,9 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 193 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelning: tall 22 %, gran 28 % och löv 50 %. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växande ungskogar och yngre gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta västra viltvårdsområde som omfattar ca 6 600 hektar jaktmark. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten. Däremot så finns det fyra objekt registrerade i skog och historia i form av två olika torparlämningar, en brunn och en ekonomibyggnad (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Enskild väg från Faluvägen och fram till gården som förvaltas gemensamt av berörda markägare.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten har nyligen genomgått en fastighetsbildning och har ännu ej åsatts korrekt taxeringsvärde.

Inteckningar/Lån

Fastigheten är för närvarande samintecknad och omfattas av två penninginteckning om totalt 2 575 000 kr. Nuvarande ägare ombesörjer dödning och nyfastställelse av inteckningarna så att de följer med gården. Fastigheten överlåtes obelånad, inga lån övertas av köparen.

Städning och lös egendom

Bostadshuset överlåtes i städat skick. Säljaren kan komma att lämna en del lösöre i ekonomibyggnaderna. Marken och övriga byggnader överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för att boka visning av fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, växande skog och gröda och andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Grängsbo 24:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 48,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 29,2 ha
Myr/kärr/mosse 3,1 ha
Inägomark 13,4 ha
Väg och kraftledning 1,9 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 48,2 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten har nyligen genomgått en fastighetsbildning och har ännu ej åsatts korrekt taxeringsvärde.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 2 575 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier