Solberga-Kyrkotorp

Trivsamt i Södra Solberga
Areal: 51 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 150 000 SEK
Anbudsdag: 26/10 2022
Solberga-Kyrkotorp, vid vägs ände med välrenoverat bostadshus, stall, 41 ha skog och tillhörande jakt.

Trivsamt och naturskönt! Solberga-Kyrkotorp har det ni söker. Solberga-Kyrkotorp 1:12 utgör en väl sammansatt skogsgård mitt i Småland om totalt 51 ha belägen enskilt och ostört. Välskött och fint renoverad bostadsbyggnad om 140 m² boyta, ett flertal uthus, ladugård med hästboxar samt möjlighet till jakt och rekreation. Skogsmark om 41 ha med 6 400 m³sk, stor andel gallringsskog, samt 3 ha inägomark. Gården är belägen i anslutning till Södra Solberga kyrkby, ca 9,5 km sydväst om Korsberga och ca 10 km nordost om Ramkvilla.

Avstånd till Vetlanda ca 23 km och Växjö ca 53 km.

Kontakta Areal

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Solberga-Kyrkotorp

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 38 bilder
Visa alla 38 bilder

Foto: Henrik Gunnarsson / Claes Arvidsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Trevlig och gemytlig bostadsbyggnad renoverad på ett stilfullt och smakfullt sätt. Byggnaden uppförd i 2 plan med timmerstomme samt tillbyggnad i trä. Torpargrund med stenfot och tak med plåt. Rödmålad träfasad med vita omfattningar. Boyta om 140 m² samt biyta om 10 m² enligt fastighetstaxeringen. Uppvärmning via direktverkande el samt ett flertal nyare, moderna vedkaminer etc. Vatten från borrad brunn, enskilt avlopp till godkänd avloppsanläggning med trekammarbrunn och infiltration. Äldre englasfönster med innerfönster.
Bostaden har nyttjats som fritidsbostad de senaste 15 åren, innan dess var det permanentboende.
Kök och kaminer från 2013 samt 2015.

Nedervåningen innefattar entré/hall med nytt trägolv samt trapp till övervåningen, sällskapsrum med täljstenskamin, salen med matplats mm samt större täljstenskamin, kök i bra skick med vedspis, köksentré/groventré samt toalett/badrum med wc, dusch samt tvättmaskin.

Fina trägolv och även innertak med rejäla tiljor i flera av rummen.

Övervåningen innefattar trapphall, två rum/sovrum varav ett med kakelugn och anslutande klädkammare samt ett större rum/sovrum med Handöl vedkamin. Trägolv i alla rum.

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Driftskostnader

Utifrån nuvarande nyttjande (fritidshus) har ägarna följande årliga driftskostnader, uppvärmning/el ca 11 200 kr (avser 2021), sophämtning 2 160 kr, slamtömning 842 kr, försäkring 9 043 kr samt kommunal fastighetsavgift om 3 790 kr. Tillkommer gör kostnad för sotning samt brandskyddskontroll.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd 1930 i trä/timmer i vinkel med tak av eternit. Nyare el med jordfelsbrytare och vatten. Innefattar renoverat stall med gjutet golv, sju spiltor och tre boxar vilket idag nyttjas som bl.a. vedförråd. I vinkel med trägolv finns förråd/loge, vagnsbod, hölada samt mindre vagnsbod anpassad för vakjakt samt vilthantering.

Uthus/F.d. magasin

Uppfört i trä på torpargrund/stenfot med plåttak. Nyare el med jordfelsbrytare, ej vatten. Innefattar snickarbod/verkstad med trägolv samt trapp till loft/f.d. spannmålsförråd samt mindre redskapsförråd.

Vedbod mm

Uppförd i trä/timmer med tak av äldre cementpannor. Ej el eller vatten. Innefattar vedbod med jordgolv samt f.d. kostall/hönshus.

Övrigt

F.d. dass uppfört i trä med papptak samt gjutet golv. Ej el eller vatten. Nyttjas som trädgårdsförråd.

Stensatt jordkällare i enklare, sämre skick.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen jordbruksmark uppgår till totalt 3,1 ha enligt skogsbruksplanen klassad som inägomark. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 2 ha och arealen betesmark till 3 ha. Åkermarken klassad med något sämre produktionsförmåga samt otillfredsställande dränerad, betesmarken med normal avkastning och kvalitet.

Marken muntligt upplåten fram till 2022-12-31. Ingen ersättning utgår. Har nyttjats som betesmark för hästar samt viss slåtter. Inga stödrätter följer Fastigheten. Stängsel tillhör brukaren.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark domineras av gallringsskogar med bra tillväxt. Röjning och gallring bör prioriteras under den närmsta planperioden. Överlag barrskog men kring gårdscentrum och inägorna växer en hel del lövskog.

På fastigheten finns en ny skogsbruksplan från september 2022 upprättad av SÖDRA.
Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 41,2 ha med ett virkesförråd om
6 394 m³sk, (155 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 33 %, gran 48 % och löv 19 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,1 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till
ca 290 m³sk över den kommande 10 års perioden med hänsyn till föreslagna åtgärder.

Av virkesförrådet utgör 4 065 m³sk skog i huggningsklass G1.
Andelen S1 och S2 skog är 726 m³sk.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Fastighetens jakträtt är ej upplåten utan nyttjas av fastighetsägaren. Jakträtten tillfaller en ny ägare på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Fornebo älgjaktslag om ca 1 650 ha. Årets tilldelning är 1 vuxen och 5 kalvar.

Övrigt

För mer information om Södra Solberga med omnejd, se www.vetlanda.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Med köpet följer gårdens traktor med tillhörande äldre redskap. Traktorn är en John Deere 2250 4WD årsmodell 1988 med frontlastare. Driftstid ca 8 000 timmar.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Solberga-Kyrkotorp 1:12

Ägare

KIM PANDRUP CHRISTENSEN 1/2
SUSAN LEVEAU CHRISTENSEN 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 49,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 41,2 ha
Myr/kärr/mosse 5,1 ha
Berg/hällmark 0,9 ha
Inägomark 3,1 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 51,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 57 000 kr
Betesmark 51 000 kr
Skogsmark 1 958 000 kr
Skogsimpediment 24 000 kr
Tomtmark 100 000 kr
Ekonomibyggnader 22 000 kr
Bostadsbyggnader 405 000 kr
Summa: 2 617 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 840 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier