Solkaryd

Fina tillköpsmarker i två skiften. 73 % av arealen i huggningsklass G1.
Areal: 27 ha
Kommun: Sävsjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 800 000 SEK
Anbudsdag: 7/10 2021
Försäljningen avser del av fastigheten Solkaryd 3:3 och utgör tillköpsmarker till skogsägare i trakten. Totalt ca 27,5 ha varav 26 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 3 600 m³sk. Stor andel gallringsskogar med 75% av arealen mellan 25 år och 55 år.
Försäljningen avser två skiften vilka kan förvärvas som en enhet alt. var för sig. Fastigheten är obebyggd. Jakträtt följer. Skiftena belägna strax söder om byn Solkaryd, Sävsjö kommun.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (20)

Foto: Henrik Gunnarsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

Inga byggnader på fastigheten.

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen jordbruksmark till 0,1 ha. Avser ett mindre skifte åkermark.

Skogsmark

Skogsmark med stor andel gallringsskog med bra tillväxt.
På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2021 av Areal via Claes Arvidsson.
I samband med försäljningen har planen reviderats med ett års teoretisk tillväxt. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 26,2 ha med ett bedömt virkesförråd om totalt 3 633 m³sk, motsvarande 139 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 44 %, gran 45 % och löv 11 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,2 m³sk/ha och år, årlig tillväxt är beräknad till ca 160 m³sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder.
Skogsmarken består till stor del av skog i huggningsklass G1, omfattande 19,2 ha av arealen och 2 962 m³sk av virkesförrådet.

Det västra skiftet uppgår till totalt 6,0 ha varav 4,8 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 326 m³sk.

Det östra skiftet uppgår till 21,4 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 3 309 m³sk.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskartor från skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Hjälmåkra älgjaktslag.

Fiske

Med fastigheten följer ingen fiskerätt.

Övrigt

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

del av Sävsjö Solkaryd 3:3

Ägare

Mari Bengtsson 1/2
Karl-Gustav Bengtsson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,2 ha
Impediment 0,9 ha
Inägomark 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 27,4 ha

Taxeringsvärde

Saknas på försäljningsobjektet då försäljningen avser del av fastighet.

Inteckningar

Med fastigheten följer inga penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Skogsmästare

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning