Solskensberg

Solskensberg med bördiga skogsmarker om ca 42 ha, 3 999 m3sk och jakt i VVO.
Areal: 54 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 19/10 2018
Visning:
10/10 kl 17:30-18:15
Vänligen anmäl ert deltagande.
Skogsfastighet i Solberg mellan Luleå, Piteå, Älvsbyn och Boden. Den bördiga skogsmarken uppgår till 42,9 ha och virkesförrådet har uppskattats till 3 999 m3sk där huvudparten utgörs av gallringsskogar. Fastigheten är bebyggd med bostadshus i dåligt skick med tillhörande ekonomibyggnader. Älgjakten ingår i Holsvattnets viltvårdsområde om totalt 2 008 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Fastigheten Solskensberg 1:25 är bebyggd med bostadshus i 1-plan. Huset är inrett med hall, kök, och fyra rum samt WC med dusch och tvättmaskin. Uppvärmning sker genom elradiatorer, enskilt vatten och avlopp. Huset är att betrakta som ett renoveringsobjekt då snön har knäckt takstolarna och det finns mögelpåväxt i källaren.

Energideklaration

Ingen energideklaration kommer att upprättas på Säljarens bekostnad.

Ekonomibyggnader

Övriga byggnader

Fastigheten Solskensberg 1:25 är även bebyggd med kallgarage, förråd och två lador.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 2,5 ha åkermark på FastighetenSolskensberg 1:14.

Skogsmark

Skogsmarken har inventerats i oktober 2015 av Björn Lehto vid Skogsstyrelsen. Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen 42,9 ha och det totala virkesförrådet är 3 999 m3sk. Trädslagsfördelningen är 60% tall, 28% gran och 12% löv. Medelbonitet 3,7 m3sk. Tillväxt sedan planstarten tom 2015 har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheterna Solskensberg 1:14 & 1:25 är registrerad i Holsvattnets viltvårdsområde där Lars-Erik Nordberg är ordförande. Deras registrerad areal är 2 008 ha och tilldelningen för 2018 är 3 vuxna älgar och 3 kalvar

Rättsförhållande

Fastighet

LULEÅ SOLSKENSBERG 1:14, 1:25

Ägare

Linnéa Mzoughi 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 42,9 ha
Impediment 7,9 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Inägomark 2,5 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 54,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 426 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Åkermark 32 000 kr
Tomtmark 72 000 kr
Bostadsbyggnader 193 000 kr
Ekonomibyggnader 21 000 kr
Summa: 1 756 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 220 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Solskensberg och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning