Sönnberget

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte med god bonitet och hög löpande tillväxt.
Areal: 44 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 600 000 SEK
Anbudsdag: 29/10 2021
Skogsfastighet belägen nära Säls fäbodar utanför Mockfjärd. Fastigheten är väl arronderad i ett skifte och utgörs av i stort sett enbart produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas idag till nära 7 000 m³sk och största delen skog är i åldersklasserna 40-60 år. Marken är bördig vilket ger växtliga skogar. Fastigheten är obebyggd och ingår i större viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad, Mellanskog i april år 2020. Ingen tillväxtberäkning har utförts sedan skogsbruksplanen upprättades. Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 44,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd i april år 2020 om 6 154 m³sk, den årliga tillväxten är förnärvarande 380 m³sk. Av trädslagen dominerar tall med 52 % av virkesförrådet medan gran har 37 % och löv 11 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till höga 6,7 m³sk per hektar. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta.

Nyckelbiotoper

Det finns ett område som är klassat och registrerat av Skogsstyrelsen som nyckelbitop. Området utgörs av avdelning 12 i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Mockfjärds viltvårdsområde om ca 8 000 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Bröttjärna 14:32

Ägare

Per Olov Ilis 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 44,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 44,5 ha
Impediment 0,1 ha
Summa: 44,6 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad, något taxeringsvärde redovisas därför inte.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning