Söpplanda

Produktiv skogsmark i Söpplanda.
Areal: 24 ha
Kommun: Årjäng
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 21/10 2021
Skog i ett skifte med stor andel yngre gallringsskog.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-693 20 10

Bilder (16)

Foto: Bengt Walan, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiv skogsmarken uppgår till 22,5 hektar med en bedömd medelbonitet på 7,3 kbm per hektar och år. Trädslagsfördelningen är tall 33 procent, gran 37 procent och löv 30 procent. Virkesförrådet uppgår till cirka 3 200 m³sk. Större delen av marken ligger i sluttning med rörligt markvatten. Skogen befinner sig huvudsakligen i åldersspannet 20 - 50 år och har åtgärdats i form av röjningar och gallringar på senare tid. Skogsbruksplanen gjordes år 2016 och har justerats med hänsyn till skogliga åtgärder och tillväxt.

Jakt

Jakt på älg och småvilt har skett gemensamt med grannar.

Fiske

Fiskerätt i Västra Silen.

Rättsförhållande

Fastighet

Årjäng Söpplanda 1:52

Ägare

Kerstin Lundgren 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 21,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 22,5 ha
Skogsimpediment 0,8 ha
Inägomark 0,4 ha
Summa: 23,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 741 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 745 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 175 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Jag är intresserad av fastigheten Söpplanda och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning