Söpplanda

Skogsfastighet i 2 skiften nära Västra Silen. Virkesförråd på ca: 4.080 m³sk.
Areal: 18 ha
Kommun: Årjäng
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 200 000 SEK
Anbudsdag: 4/10 2021
Obebyggd skogsfastighet med ca 17 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på ca: 4.080 m³sk. Skog i två skiften varav ett skifte går till Västra Silen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder (15)

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsbruksarealen uppgår enligt november 2020 upprättad skogsbruksplan till
17.4 ha. Fördelningen är 88 % granskog, 9 % tall och 3 % lövskog. Medelboniteten är beräknad till 6,9. Det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till 4 080 m³sk varav granskog 3 600 m³sk med ett medeltal på 234 m³sk per hektar. Åldersfördelningen är ojämn med en större andel äldre slutavverkningsbar skog. Slutavverkningsbar skog i huggningsklass S2 uppgår till 2 884 m³sk. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Ett område har klassats som nyckelbiotop i skogsstyrelsens inventeringar, därtill finns ett biotopskydd på fastigheten.

Jakt

All jakt följer med i försäljningen. Gemensamt bedriven älgjakt och småviltsjakt tillsammans med grannar.

Fiske

Fiskerätt i Västra Silen.

Rättsförhållande

Fastighet

Årjäng Söpplanda 1:39

Ägare

Sven Göran Lätt 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,4 ha
Myr/kärr/mosse 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 18,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 930 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Skog med restriktion 4 000 kr
Summa: 936 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit bosatt i Årjängs kommun i ett år före förvärvet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
0532-176 95
070-601 86 05

Jag är intresserad av fastigheten Söpplanda och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning