Sör Nävde

Längs riksväg 70 intill Rembo ligger denna välbestockade enhet. Jakt på 1 600 ha.
Areal: 9 ha
Kommun: Avesta
Objektstyp: Skog
Prisidé: 600 000 SEK
Ett sammanhängande skogsskifte bestående av tre fastighetsbeteckningar med bra läge längs RV70. Fastigheten säljs endast till privatperson. Fastigheten är välbestockad och har drygt 200 m3sk/ha i snitt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2016-10-20 av Anemone skog, planen har därefter skrivits fram med teoretisk tillväxt t.o.m. 2019 års tillväxt. Inga åtgärder har utförts på fastigheten efter planens upprättande. Skogsmarksarealen uppgår enligt planen till 7,9 hektar och virkesförrådet är 1 646 m3sk varav hela 997 m3sk återfinns i huggningsklassen S2. Medelboniteten är 5,9 m3sk/ha och trädslagsfördelningen är 74% tall, 25% gran och 1% björk. För ytterligare information se bilagd skogsbruksplan.

Jakt

Fastigheterna ingår i Grytnäs Norra VVO om 1 600 hektar. Jakten blir tillgänglig för ny ägare vid tillträdet.

Naturvärden

Fastigheten Sör Nävde 35:3 ligger inom området för grundvattentäkten Germundsbo. Denna omfattas av föreskrifter för hantering och lagring av kemiska produkter, upplag av bark och timmer samt schaktningsarbeten. Inga fornlämningar finns registrerade på fastigheten (Källa: Riksantikvarieämbetet).

Rättsförhållande

Fastighet

Avesta Sör Nävde 14:15, 35:3 och 38:1

Ägare

Boliden Mineral Ab 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 8,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 7,9 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 9,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 139 000 kr
Summa: 139 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Senast inkomna fastigheter till försäljning