Söräng

Skog och fritidsboende
Areal: 100 ha
Kommun: Nässjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 13 000 000 SEK
Anbudsdag: 20/10 2022
Skogsbruk och rekreation 30 minuter söder om Jönköping.

I det kuperade skogslandskapet mellan Malmbäck och Hok ligger Söräng 1:5. En trevlig skogsfastighet om 100 ha med enkla byggnader. Fastigheten utgörs av två skiften och arealen fördelas på 8 ha jordbruksmark samt 86 ha skogsmark. Virkesförrådet är uppskattat till drygt 16 400 m³sk, varav ca 9 100 m³sk S-skog. På fastigheten finns ett äldre bostadshus som används som fritidsbostad samt en mindre ekonomibyggnad.

Kontakta Areal

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Söräng

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Ett litet trevligt bostadshus i 1 ½-plan som uppfördes 1920. Huset har enkel standard och används enbart som fritidsbostad. Boyta 74 m² enligt fastighets-taxeringsuppgifter.

Huset är uppfört med torpargrund, stomme och fasad av trä, samt tak med betongpannor. Uppvärmning sker med direktverkande elradiatorer, både fast monterade och lösa. Eget vatten (grävd brunn) och enkelt avlopp till stenkista. Huset har el, indraget vatten och varmvattenberedare, men wc/dusch saknas. Eldstäder är ej godkända att elda i.

Nedre plan: Förstukvist. Hall/entré. Kök med vedspis, elspis, kyl/frys, samt vattenpump under diskbänk. Skafferi. Två rum med varav ett med öppen spis och ett med kakelugn. Groventré.

Övre plan: Trapphall. F.d. kök med vedspis. Sovrum med vedkamin. Tre snedgarderober.

Energideklaration

Energideklaration kommer ej att utföras då bostadshuset enbart används som fritidsbostad.

Driftskostnader

Driftskostnad ca 6 600 kr/år som fördelas enligt följande: försäkring ca 800 kr (enbart bostadshuset), el inkl. uppvärmning ca 2 000 kr, renhållning ca 900 kr, samt fastighetsavgift ca 2 900 kr.

Ekonomibyggnader

Uthus/bod

Äldre byggnad av trä med tak av eternit/plåt. Byggnadsarea ca 60 m². Utgörs av f.d. brygghus, utedass, förråd samt vedbod.

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Bo Thulin under hösten 2020 då även fältarbetet utfördes. Därefter har skogsbruksplanen inför försäljningen uppräknats med två års tillväxt. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 86,4 ha. Trädslagsfördelning: tall 11 %, gran 83 % samt löv 6 %. Bonitet 7,7 m³sk/ha. Enligt den uppräknade skogsbruksplanen är virkesförrådet 16 617 m³sk. Efter tidpunkten då fältarbetet utfördes har ca 150 m³sk avverkats enligt ägarna. Ett beräknat virkesförråd vid försäljningstidpunkten är således 16 617 m³sk – 150 m³sk =
16 467 m³sk.

Skogsmarken är tämligen lättåtkomlig via ett bra vägnät. Skog i de flesta åldersklasser finns representerade med tyngdpunkt på skog i åldern 10-20 år.

Enligt Skogsstyrelsen utgör avd. 20 område med naturvärde samt avd. 24 nyckelbiotop.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken består av ca 7,8 ha och är tämligen lika fördelad på åker- och betesmark. Marken är muntligen upplåten denna växtsäsong ut.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen fr.o.m. 2023-07-01.

Älgjakten ingår i Tohults älgjaktlag om 2 500 ha. Tilldelningen de senaste åren har varit ca 10 älgar varav 5 vuxna och 5 kalvar.

På fastigheten finns sedvanligt vilt som älg, rådjur, hare, räv och vildsvin.

Rättsförhållande

Fastighet

Nässjö Söräng 1:5

Ägare

Britt-Marie Sållarp 1/2
Claes-Uno Eckerström 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 92,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 86,4 ha
Myr/kärr/mosse 2,4 ha
Inägomark 7,8 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Övrigmark 2,3 ha
Summa: 100,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 157 000 kr
Betesmark 88 000 kr
Skogsmark 5 968 000 kr
Skogsimpediment 19 000 kr
Tomtmark 175 000 kr
Bostadsbyggnader 207 000 kr
Summa: 6 614 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 50 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier