Sörberget

Växlig skog söder om Alfta
Areal: 69 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 24/6 2024
Skogsfastighet om 69,0 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 10 500 m³sk i Ovanåkers kommun. Jakträtt i viltvårdsområde.

Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 69,2 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte beläget vid Sörberget i Älvkarhed, ca 10 km söder om Alfta. Virkesförrådet uppskattas till ca 10 500 m³sk vilket ger ett medelförråd om 153 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,8 m³sk per ha och år. Fastigheten är lättillgänglig genom ett väl utbyggt vägnät. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på yngre och medelålders skog men har även ca 7 400 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Alfta södra viltvårdsområde som omfattar ca 21 000 hektar jaktmark.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Sörberget

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under maj månad 2024.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 69,2 hektar med ett beräknat virkesförråd om 10 588 m³sk vilket ger ett medelförråd om 153 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 6,8 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 409 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelningen är 44 % tall, 44 % gran och 12 % löv. Ca 7 400 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en relativt jämn åldersfördelning men med en tyngdpunkt på yngre och medelålders skog.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga föryngringsåtgärder som krävs på fastigheten.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av markberedning och plantering i avdelning 21 om 2,1 hektar.

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta Södra viltvårdsområde som omfattar ca 21 000 hektar jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, björn, rådjur, räv, hare och skogsfågel.

Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. För kartor och mer information gällande Alfta Södra viltvårdsområde se viltvårdsområdets hemsida www.alftasodravvo.se. Jakträtten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Led

En pilgrimsled sträcker sig genom de nordöstra delarna av fastigheten.

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning för väg. Ovanåker Alfta Kyrkby Ga:19, Grannäsvägen som förvaltas av Finnskogsvägarnas samfällighetsförening.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkelt för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Älvkarhed 17:4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 68,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 69,2 ha
Summa: 69,2 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2024-06-24
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Bollnäs

Långgatan 7 B
821 43   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier