Sörbo

Skogsskiften i Smedjebacken
Areal: 14 ha
Kommun: Smedjebacken
Objektstyp: Skog
Prisidé: 950 000 SEK
Anbudsdag: 27/6 2022
Välskötta skogar i 3 skiften med hög bonitet beläget i södra dalarna.

Produktiva skogar med hög bonitet och en jämn åldersklassfördelning. Välskötta skogar i tre skiften belägen i södra Dalarna. Området karaktäriseras av ett kuperat skogslandskap med myrområden, små tjärnar och hällmarker där 400 år av bergsbruk, järnhantering och skogsbruk satt sin prägel.

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare

Sörbo

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Bilder

Visa alla 21 bilder
Visa alla 21 bilder

Foto: Kerstin Granath, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken omfattar enligt skogsbruksplanen 13,7 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2 115 m³sk, vilket motsvarar 154 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar gran med 74 % av virkesförrådet medan tall har 12 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till hela 6,9 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 93 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i januari 2022. Planläggare är Andreas Wistrand på Anemone Skog.

Vägar

Fastigheten har andel i Smedjebacken Sörbo GA:1 (berör skiftet i Sörbo) och Tunkarlsbo GA:1 (vägen i västra kanten på skiftet i Tunkarlsbo) vilka förvaltas av vägsamfälligheter. Tunkarlsbo skogsbilväg (skär i mitten av skiftet) är en enskild väg vilken förvaltas av styrelse genom frivillig överenskommelse.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Jakt på det norra skiftet i Sörbo bedrivs som markägarjakt på 750 ha. Älgjakt har bedrivits som gemensamhetsjakt, marken ingår i Söderbärke Östra ÄSO. Vid frågor, kontakta Joakim Forsman.

Skiftena i Huggnora och Tunkarlsbo ingår i Söderbärke västra viltvårdsområde om ca 3 900 ha. Rätt till småviltsjakt över hela området, ordförande är Jan Gustafsson. Älgjakten bedrivs uppdelat, älgjakt i Huggnora med jaktledare Mikael Broberg och älgjakt i Tunkarlsbo med jaktledare Per Jansson.

Fiske

Fastigheten ligger inom Barkensjöarnas fiskevårdsområde, läs mer på https://barkensjoarnasfvof.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Smedjebacken Sörbo 1:29

Ägare

Mats Eliasson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 13,7 ha
Summa: 13,7 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde anges ej då försäljningsobjektet avser del av fastighet.

Inteckningar

Befintliga inteckningar i Smedjebacken Sörbo 1:29 kommer ej att medfölja försäljningsobjektet vid kommande lantmäteriförrättning. Denna del av fastigheten överlåts fri från lån och inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person, exempelvis aktiebolag, kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Mäklarassistent

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
070-995 75 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Sörbo & vill bli kontaktad

Mäklaren för Sörbo kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier