Sörby

Ett lättillgängligt skifte med god tillväxt endast 30 minuter från Västerås.
Areal: 52 ha
Kommun: Surahammar
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 000 000 SEK
Anbudsdag: 16/9 2021
Nu ges möjlighet att investera i skogsmark med god tillväxt strax utanför Ramnäs. Fastigheten består av ca 49 ha produktiv skogsmark i ett skifte och är lättillgänglig tack vare en egen väg. Detta är ett bra tillfälle för dig som vill köpa din första skogsfastighet eller för dig som söker tillskottsmark. Från Västerås tar det ca 30 minuter med bil. Kontakta ansvarig mäklare vid intresse och för mer information.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (17)

Foto: Antons Stolpe Nordin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogen består av ett sammanhängde skifte i vacker småkuperad terräng, i dess västra del går en skogsbilväg in på fastigheten. Enligt skogsbruksplanen, framtagen i juli 2021 uppgår arealen produktiv skogsmark till 49 ha samt 3,4 ha impediment. Totalt virkesförråd om 5 660 m3sk. Detta ger ett medeltal på 116 m3sk per ha. Medelboniteten för fastigheten bedöms till 6,5 m3sk per ha och år och tillväxten under planperioden till 266 m3sk per år. Trädslagsfördelningen på fastigheten är tall 50%, gran 33 %, löv 2 % och björk 15 %. Fastigheten består i huvudsak av välväxande gallringsskog där inget bestånd är över 80 år. Övervägande del av skogen är i huggningsklass G1, 55 %. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs ej av några registrerade nyckelbiotoper eller naturreservat.

Jakt

Jakten på fastigheten är upplåten muntligen till och med 2022-06-30 och är därefter tillgänglig för köparen. Fastigheten ingår ej i något älgskötselområde enligt Länsstyrelsen. Jakttorn och jaktredskap som finns på fastigheten tillhör jakträttsinnehavarna.

Rättsförhållande

Fastighet

Surahammar Sörby 3:22

Ägare

Robine Hiley Lindberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 52,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 49,0 ha
Impediment 3,4 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 52,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 927 000 kr
Summa: 1 927 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 300 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Sörby och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning