Sörby

Unik möjlighet att förvärva ca 302 ha Hälsingeskog fördelat på två fastigheter, som även kan säljas var för sig.
Areal: 323 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 500 000 SEK
Anbudsdag: 22/10 2021
Strax söder om Järvsö i nordvästra Hälsingland erbjuds här två med varandra närbelägna och obebyggda skogsfastigheter med en total areal om ca 323 ha. Boniteten är god och skogen yngre till medelålders vilket gör fastigheterna till intressanta tillväxtfastigheter. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 302 ha och virkesförrådet har beräknats till ca 21 000 m3sk vilket innebär ett medelförråd om ca 69 m3sk/ha. Fastigheterna säljs tillsammans alternativt var för sig beroende av intresse. Fastigheterna erbjuder möjlighet till jakt över stora arealer då de ingår i två viltvårdsområden med en samlad areal om ca 15 800 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheterna har skogsbruksplaner upprättats i maj 2021 av Bo Rosén på Bellton Konsult AB. Enligt dessa omfattar försäljningsobjektet totalt 302,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 21 085 m3sk.

Av den totala arealen har fastigheten Löräng 1:36 185,3 ha skogsmark med ett beräknat virkesförråd om 10 665 m3sk, medelförråd ca 58 m3sk/ha. Boniteten anges till 5,6 m3sk/ha.

Fastigheten Järvsö-Nybo 8:8 har 117,3 ha skogsmark med ett beräknat virkesförråd om ca 10 420 m3sk, medelförråd ca 89 m3sk/ha. Boniteten anges till 5,7 m3sk/ha.

Se bifogade skogsbruksplaner för vidare information om fastigheternas skogstillstånd.

Avverkningsrätt

Säljaren har tecknat avverkningsrätt med SCA gällande ca 30 ha gallring, berörande fastigheten Järvsö-Nybo 8:8 och avdelning 30 enligt bifogad skogsbruksplan. Avverkningsrätten är giltig t.o.m. 2025-01-09 och ny ägare har att inträda avverkningsrätten i säljarens ställe.

Åker- och betesmark

Enligt bifogade skogsbruksplaner finns 6,7 ha inägomark på fastigheten Löräng 1:36. Marken utgörs av brukad åkermark och är upplåten genom skriftligt arrendeavtal som löper i 5-års perioder där innevarande period löper fram till och med 31/3 2023. Ny ägare kan därför disponera marken tidigast från och med 1/4 2023. Stödrätter återgår till jordägaren vid arrendets upphörande.

Jakt

Båda fastigheterna ingår i två viltvårdsområden, Sörby respektive Undersvik.

Sörby VVO omfattar ca 5 300 ha och kontaktperson är Lars Dahlgren, ordförande med mobil: 076-816 82 66.

Undersviks viltvårdsområde omfattar ca 10 500 ha och sträcker sig på båda sidor om älven Ljusnan. Älgjakten är där organiserad i två jaktlag medan småviltjakt får utövas över hela området. Kontaktperson är Thomas Bergqvist, ordförande med mobil: 070-628 06 86.

Fiske

Försäljningsobjektet ingår i Järvsö fiskevårdsområde. Se bifogad hemsida för vidare information; https://jarvsofvo.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Löräng 1:36, Ljusdal Järvsö-Nybo 8:8

Ägare

Jan Perssons Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 330,5 ha

Taxeringsvärde

Båda fastigheterna utgör restfastigheter efter avstyckningar varför de nu saknar åsatta taxeringsvärden.

Inteckningar

I Löräng 1:36 finns sex penninginteckningar uttagna till ett totalt belopp om 2 268 000 kr. I Järvsö-Nybo 8:8 finns två inteckningar uttagna till ett totalt belopp om 2 177 000 kr.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning